x

Arkitekten og professoren Erik Christian Sørensens eget hus blev en ener blandt de mange enfamiliehuse, som blev opført i modernismens guldalder. Huset, der er opført i 1955 i Gentofte, er et stærkt personligt udtryk for et modernistisk arkitektursyn. Det er et hus, som udmærker sig ved sin gennemført stringente og modulære opbygning, sin fleksibilitet, samspillet med omgivelserne og ved at være opført i træ. Realdania By & Byg erhvervede huset i 2019 for at bevare dets kvaliteter og originalitet.

I februar 2020 tog arkitekter, rådgivere og håndværkere fat på den fysiske restaurering af huset.

Husets enkle og karakteristiske stolpekonstruktioner i fyrretræ er et gennemført og gennemgående træk, som skaber et unikt arkitektonisk udtryk. Konstruktionen og den geometriske orden giver ikke blot et stringent udtryk; konstruktionen giver også plads til variation og fleksibilitet. Erik Christian Sørensens hus er et elegant møde mellem den danske bygningskultur og de udenlandske impulser – især fra Japan og USA – som inspirerede danske arkitekter i begyndelsen af 1950’erne. Erik Christian Sørensen, som var en af det 20. århundredes store danske arkitekter, boede i huset med den tilhørende tegnestue frem til 1969, og siden har det skiftet ejer to gange.

Læs mere om Arkitekternes egne huse

Erik Christian Sørensens eget hus, der ligger tilbagetrukket på en højtliggende grund i Charlottenlund nord for København, er opført som et rent træhus bortset fra fx en muret skorsten, hvor husets bærende konstruktioner i form af sortmalede stolper og bjælker er synlige. Indenfor, hvor væggene er beklædt med træ og gulvet belagt med store klinker, giver facadernes store glaspartier i kombination med det brede tagudhæng en særlig kontakt mellem ude og inde.

Huset består i princippet af ét stort rum, som er udspændt mellem dæk og tag, hvorimellem væggene er sat op; en fleksibel plan, som gør det nemt at flytte skillevægge. Hertil kommer en gennemgående og høj detaljering i form af indbyggede garderobeløsninger, indbygningsskabe osv. Om huset sagde Erik Christian Sørensen selv, at det var ’en radikal fortolkning af det danske bindingsværkshus’: ”Jeg ville vel i grunden ind til arkitekturens basale virkemidler, proportion, rytme, lys, stoflighed; måske først og fremmest dette lette, lyse; det, som lader det ydre hus og indre gå sammen, tegne et sted”.

Læs mere om Realdania By & Byg

Arkitekten

Erik Christian Sørensen (1922-2011) var en af det 20. århundredes store danske arkitekter, uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i 1942-47. I perioden 1944-1946 arbejdede han i Stockholm, hos bl.a. arkitekten Sven Markelius. Efter afgang fra Arkitektskolen arbejdede han i USA og var knyttet til MIT samt tegnestuen R.W. Kennedy & Saint John Smith. Sammen med Mogens Boertmann drev han tegnestue fra 1950-53, og i 1952 etablerede han egen tegnestue.
 
Han var lærer på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1949 og professor samme sted fra 1961 til 1992. Som underviser prægede Erik Christian Sørensen efterkrigstidens arkitekter med den internationale funktionalismes budskab om "det totale, dynamiske rum", hvor inde og ude flød sammen; hvor rummene let kunne ændres, og hvor den minimale konstruktion var blotlagt. Arkitekterne Knud Holscher, Nils Fagerholt, Steen Høyer og Lene Tranberg var blandt hans elever. 
Blandt hans større værker er Vikingeskibsmuseet i Roskilde (1967-68), som med sin kombination af forfinede materialer og rå betonkonstruktion udgør et hovedværk inden for dansk Brutalisme.

Erik Christian Sørensen har bl.a. modtaget C.F. Hansen Medaillen, Træprisen, Nykredits Arkitekturpris samt Thorvald og Margot Dreyers Fonds Hæderspris. En bygning til universitetet i Cambridge blev i 1993 hædret som Building of the Year i England. 

Restaurering

Restaureringen af Erik Christian Sørensens eget hus blev fra februar 2020 mere synlig, da håndværkerene rykkede ind på adressen og forvandlede det smukke hus til en summende byggeplads. 

Èt af restaureringens helt store fokuspunkter er den 300 m2 store tagflader, hvor der gennem flere år har dannet sig en regulær sø på grund af, at konstruktionen er kollapset. Taget skal nu genopbygges, men med et par justeringer bl.a. skal der isoleres kraftigere.

Derudover så skal malet murværk nænsomt afrenses, så det igen kan fremstå blankt efter Erik Christian Sørensens ønske. Store dele af husets gulve skal nylægges bl.a. i køkkenet, der tillige skal genindrettes med plads til moderne bekvemmeligheder. Husets tekniske installationer skal i store træk udskiftes, mens oprindelige lamper og udtag bevares. Andre fokuspunkter i restaureringen er overflader generelt samt haven. 

For at skabe en økonomisk bæredygtig drift, der skal sikre huset for fremtiden, skal huset efter restaureringen lejes ud. 

Interesserede kan følge restaureringen gennem Realdania By & Byg Klubben, der løbende besøger byggepladsen og bringer historier  om arbejdet i nyhedsbreve og på Facebook.