x

Arkitekten og professoren Erik Christian Sørensens eget hus, opført i 1955 i Gentofte, er et stærkt personligt udtryk for et modernistisk arkitektursyn. Det er et hus, som udmærker sig ved sin gennemført stringente og modulære opbygning, sin fleksibilitet, samspillet med omgivelserne og ved at være opført i træ.

Erik Christian Sørensen, som var en af det 20. århundredes store danske arkitekter, boede i huset med den tilhørende tegnestue frem til 1969, og siden har det skiftet ejer to gange. Realdania By & Byg erhvervede huset i 2019 for at bevare dets kvaliteter og originalitet. Huset fremstår i dag gennemrestaureret og er lejet ud til private.

Husets enkle og karakteristiske stolpekonstruktioner i fyrretræ er et gennemført og gennemgående træk, som skaber et unikt arkitektonisk udtryk. Konstruktionen og den geometriske orden giver ikke blot et stringent udtryk; konstruktionen giver også plads til variation og fleksibilitet. Erik Christian Sørensens hus er et elegant møde mellem den danske bygningskultur og de udenlandske impulser – især fra Japan og USA – som inspirerede danske arkitekter i begyndelsen af 1950’erne.

Læs mere om Arkitekternes egne huse

Træhus med særlig kontakt mellem ude og inde

Erik Christian Sørensens eget hus, der ligger tilbagetrukket på en højtliggende grund i Charlottenlund, er opført som et rent træhus med synlige sortmalede stolper og bjælker, der danner et rumligt modulsystem. En høj skorsten og en lang havemur står i blank mur, der skyder sig henh. op og ud i omgivelserne. Indenfor er væggene beklædt med lister i fyrretræ, og gulvet er belagt med hhv. store skiferklinker og korkfliser. Facadernes store glaspartier i kombination med det brede tagudhæng skaber en særlig kontakt mellem ude og inde.

Huset består i princippet af ét stort rum, som er udspændt mellem dæk og tag, hvorimellem lette vægge afgrænser funktioner; en fleksibel plan, som gør det nemt at flytte skillevægge. Hertil kommer en gennemgående og høj detaljering i form af indbyggede garderobeløsninger, indbyggede skabe og reolsystemer.

Om huset sagde Erik Christian Sørensen selv, at det var "en radikal fortolkning af det danske bindingsværkshus": ”Jeg ville vel i grunden ind til arkitekturens basale virkemidler, proportion, rytme, lys, stoflighed; måske først og fremmest dette lette, lyse; det, som lader det ydre hus og indre gå sammen, tegne et sted”.

Arkitekten

Erik Christian Sørensen (1922-2011) var en af det 20. århundredes store danske arkitekter, uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i 1942-47. I perioden 1944-1946 arbejdede han i Stockholm, hos bl.a. arkitekten Sven Markelius. Efter afgang fra Arkitektskolen arbejdede han i USA og var knyttet til MIT samt tegnestuen R.W. Kennedy & Saint John Smith. Sammen med Mogens Boertmann drev han tegnestue fra 1950-53, og i 1952 etablerede han egen tegnestue.
 
Han var lærer på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1949 og professor samme sted fra 1961 til 1992. Som underviser prægede Erik Christian Sørensen efterkrigstidens arkitekter med den internationale funktionalismes budskab om "det totale, dynamiske rum", hvor inde og ude flød sammen; hvor rummene let kunne ændres, og hvor den minimale konstruktion var blotlagt. Arkitekterne Knud Holscher, Nils Fagerholt, Steen Høyer og Lene Tranberg var blandt hans elever. 
Blandt hans større værker er Vikingeskibsmuseet i Roskilde (1967-68), som med sin kombination af forfinede materialer og rå betonkonstruktion udgør et hovedværk inden for dansk Brutalisme.

Erik Christian Sørensen har bl.a. modtaget C.F. Hansen Medaillen, Træprisen, Nykredits Arkitekturpris samt Thorvald og Margot Dreyers Fonds Hæderspris. En bygning til universitetet i Cambridge blev i 1993 hædret som Building of the Year i England.