x

Bygninger er meget mere end tag over hovedet. En bygning kan have stor arkitektonisk og historisk betydning – og samtidig kan den vække minder og følelser. 

Men hvad er en levende bygningskultur ifølge forskere og fremtidens arkitekter? Det spørgsmål ønskede vi at indkredse i forbindelse med Realdanias initiativ ’Vores bygningskultur.’ 

Forskere og fremtidens arkitekter stiller skarpt på en levende bygningskultur

Derfor inviterede vi en række forskere fra forskellige forskningsinstitutioner til at give deres bud på, hvad en levende bygningskultur er. Forskerne har svaret i form af  essays med forskellige faglige afsæt og personlige refleksioner. 

Læs forskernes essays her:

Levende Bygningskultur

Også de arkitektstuderende er blevet inviteret til af definere begrebet i en essaykonkurrence. De tre præmierede essays fra studerende bidrager alle til en vigtig samtale om den levende bygningskultur – et emne der angår alle, men som kan være svært at indfange og sætte ord på.

De tre præmierede essays og dommerbetænkningen

1. pladsen Värt dagliga bröd 

2. pladsen Considering a Vibrant Building Culture(s) 

3. pladsen Politisk popcornhjerne og manglende genhusningsglæde

Betænkning fra dommerkomité: Dommerbetænkning - En Levende Bygningskultur

Baggrund 

I forbindelse med initiativet ’Vores bygningskultur’, er der igangsat en række analyser, der skal give en dybere forståelse af blandt andet begreber, potentialer og problemstillinger, der knytter sig til en ’levende bygningskultur.’ Forskeressays og essaykonkurrencen for de studerende er to af de indsatser, der skal medvirke til at give en dybere forståelse af den levende bygningskultur.

Forskningssamarbejde

Som en del af initiativet samarbejder vi også med KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) om forskningsprojektet FORAN - forandring og forankring. Her undersøger kandidatprogram Kulturarv, Transformation og Restaurering, hvordan bygningskulturen som arvegods og som bærer af konkret viden kan medvirke til at skabe identitet og sammenhængskraft i samfundet. Projektet løber over tre år. 

Realdania har også støttet Arkitektskolen Aarhus, i et forskningsprojekt der har udviklet en metode til vurdering og udpegning af værdifulde kulturmiljøer i kommunerne. Metoden, Screening af Kulturmiljøer, (SAK) gør det nemmere for kommunerne at finde kulturmiljøer med bygningsarv af høj kvalitet og med egenskaber, der gør det muligt at skabe værdi og fremme en positiv udvikling. Arkitektskolen har kortlagt og vurderet omkring 2.000 kulturmiljøer i 52 kommuner, og resultatet er tilgængeligt i en rapport for hver af de deltagende kommuner. Arbejdet er lavet i dialog med kommuner og museer.

Om screening af kulturmiljøer