x

Projektets formål var at formidle information om affaldssortering til etniske indvandrerbutikker i København.

Mohit-Miljø har de etniske småhandlende som målgruppe. Formidling af miljøoplysninger samt oplysning om regler sker gennem brochurer, kurser og samarbejde med myndigheder. Derudover fremhæver projektet betydningen af de signaler, som forretningerne sender til deres kunder ved at handle miljøbevidst.

I samarbejde med Miljøkontrollen har Mohit-Miljø lavet en ordning, der betyder, at genbrugsstationen i Valby har åbent, når butikkerne henter deres varer fra Grønttorvet om morgenen, så de samtidig kan aflevere deres affald. Hermed mindskes belastningen på de etablerede genbrugsstationer samt CO2-udslippet i København.

Projektet er overordnet set med til at udvikle håndteringen af erhvervsaffald i byen, og samtidig medvirker det til en god integration af etniske butikker.