x

Vision

Bybefolkningen er gennem de seneste 30 år på verdensplan vokset med eksplosiv fart. Det er en klar tendens, at størstedelen af verdens befolkning i fremtiden vil bo i byerne. Eksempelvis har Kina allerede nu en bybefolkning på omkring 400 millioner mennesker, og man planlægger over de næste 20-30 år en fordobling af dette antal.

Udviklingen er global og stiller en række udfordringer til byerne, staterne og verdenssamfundet. Det var temaet for verdensudstillingen i Shanghai, EXPO 2010, som stillede skarpt på den globale byudvikling under temaet: "Better City, Better Life".

Projektet 

Danmarks bidrag til EXPO 2010 hed Wellfairytales. Pavillonen, der var skabt af BIG - Bjarke Ingels Group sammen med kommunikationsbureauet 2+1 Idébureau, ingeniørfirmaet Arup AGU og designvirksomheden Studio Louise Campbell, fortalte historien om dansk velfærd og om, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i planlægningen af vores byer.

I pavillonen kunne de besøgende blandt andet prøvekøre en dansk bycykel, soppe i vand fra Københavns Havn og se Den Lille Havfrue.

Vi var med 50 mio. kr. hovedsponsor bag Danmarks bidrag ved verdensudstillingen. Dansk Arkitektur Center, DAC, var rådgiver for projektet og fungerede som tovholder for konceptudviklingen og som operatør af den danske pavillon.

Konceptet for den danske pavillon blev fundet gennem en arkitektkonkurrence, hvor Akademisk Arkitektforening var konkurrencesekretariat.

Den danske pavillon blev på verdensudstillingen tildelt en bronzemedalje for sit design.

EXPO 2010 blev afviklet på et fem kvadratkilometer stort område i Shanghai - et tidligere værftsområde - og løb fra den 1. maj til 31. oktober 2010.

EXPO 2010 lukkede den 31. oktober 2010. Den danske pavillon havde et samlet besøgstal på 5,55 millioner.

Den Lille Havfrue vendte tilbage til Langelinie den 20. november 2010. Historien om havfruens gæsteoptræden på EXPO 2010 nåede ud til over 1000 kinesiske medier og var i alverdens aviser - fra New York Times til Malaysia Star.

World EXPO-udstillingerne, også kaldet verdensudstillinger, går tilbage til 1851, hvor den første udstilling blev afholdt i London. World EXPO organiseres med udgangspunkt i den internationale udstillingsorganisation BIE (Bureau International des Exposition), som tæller 98 medlemslande. 

World EXPO afholdes hvert femte år i stort format, hvor industrilandene bygger egne udstillingspavilloner. Afhængigt af interesse og økonomiske ressourcer afholdes en mindre udstilling mellem de store verdensudstillinger.

Danmark har deltaget i alle verdensudstillinger siden 1992 – og i de fleste af de store verdensudstillinger, der har været afholdt før 1992.

Udbudsform
Indbudt projektkonkurrence

Udskrevet
2008

Deltagere
8

Ansøgere
33 

Prækvalificerede
8

Finalerunde
2

Vindere
BIG - Bjarke Ingels Group

Dommerkomité 
Michael Dithmer, departementschef Økonomi- og Erhvervsministeriet,
formand for dommerkomiteen; erhvervsdirektør Betina Hagerup
direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen;
direktør Hans Peter Svendler, Realdania.
arkitekt MAA Julian Weyer; arkitekt MAA Mette  

Verdensudstillingen fandt sted fra den 1. maj til 31. oktober 2010.

Danmarks deltagelse i EXPO 2010 blev forestået af en national komite, der repræsenterede videnskab, erhvervsliv og kultur.

Projektledelsen blevvaretaget af en styregruppe i Økonomi- og Erhvervsministeriet med Erhvervs- og Byggestyrelsens direktør som formand. Styrelsen havde også etableret et projektsekretariat til at varetage den daglige gennemførelse af projektet, herunder sekretariatsfunktionen for styregruppen og nationalkomiteen.

Realdania havde som hovedsponsor en plads i nationalkomiteen samt i styregruppen for EXPO 2010.

Vi bidrog med 50 mio. kr. til den danske pavillon. Staten afsatte 75 mio. kr.