x

Inventar og udstilling sammentænkt 

Faaborg Museum har til huse i en enestående bygning fra 1915, der er tegnet af arkitekten Carl Petersen. Museet er hans hovedværk inden for nordisk klassicisme, og noget af det helt særlige er, at inventaret indgår som en sammentænkt del af udtrykket, fordi det er tegnet specifikt til bygningen. 

Inventaret blev til i et samarbejde med den berømte møbelarkitekt Kaare Klint, der dengang var en af Danmarks førende møbelarkitekter. Blandt frugterne af samarbejdet er den berømte karm-stol, Klints Faaborgstol, der i dag betragtes som et af dansk møbelkunsts hovedværker.

Inventaret anses for så vigtig en del af selve museet, at møblernes tilstedeværelse i museet er sikret ved en tinglyst deklaration. Det er årsagen til, at vi der normalt ikke går ind i projekter, der omhandler inventar, ønskede at støtte restaureringen af de efterhånden nedslidte møbler. Projektet blev gennemført med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.