x

Større geografisk radius - flere gratis workshops

Ildsjælene bag Fablab Danmark & Fabschool havde et ønske om at kunne udvide deres radius for afholdelse af gratis workshops, samt have muligheden for at udlåne faciliteterne til projekter med behov for en midlertidig værksteds- eller produktionsfacilitet.

Samarbejde med unge studerende

Med udgangspunkt i vores kampagne Underværker (tidl. byggeriets ildsjæle) har vi støttet projektet med 100.000. Etableringen af det mobile værksted er udført i samarbejde med bygningskonstruktørstuderende fra Erhvervsakademi Sjælland og som skolepraktik for erhvervsskoleelever samt frivillige fra Fablab Danmarks støtteforening.

Faciliteter til gavn for alle

De nye flytbare værkstedsfaciliteter er til gavn for de mange frivillige omkring Fabschool og FabLab Danmark, og ikke mindst de unge i lokalområdet. Om du er en skole, en enkeltperson eller en virksomhed er det muligt at gøre brug af de nye faciliteter. FabLab Danmark er drevet af Erhvervs Akademi Sjælland og udføre projekter sammen med Region Sjælland og samarbejdspartnere i Europa.