x

En plan om en kulturel dynamo

Siden de sidste indsatte forlod statsfængslet i 2006, har man arbejdet intenst på at omdanne stedet til en kulturinstitution med Fængselsmuseet som et centralt element. Det har resulteret i, at fængslet udover et museum også byder på koncertområde, værksteder, forsamlingshus og gymnastiksal. Fonden FÆNGSLET ønskede at udarbejde en samlet plan for udviklingen af bygningerne. Ønsket med planen var, at alle initiativerne skulle understøtte en samlet vision med respekt for bygningernes bevaringsværdi i skabelsen af en kulturel dynamo.

Fra statsfængsel til FÆNGSLET

I 2014 støttede vi med 2,5 mio. kr. til en forundersøgelse, som skulle give FÆNGSLET mulighed for at udvikle sig endnu mere målrettet. Pengene blev brugt til en bygningsgennemgang og en teknisk og arkitektonisk forundersøgelse af hele fængselskomplekset samt en businesscase. Et af resultaterne fra den undersøgelse var Vestsalen. Et projekt vi videre har støttet med 37,5 mio. kr. til forundersøgelse og etablering af den nye sal.

Vestsalen – en Kultur- og konferencesal

Vestsalen etableres ved at facaden i vestfløjen af fængslet åbnes op. I åbningen skal der skydes en boks med et stort multianvendeligt rum ind. Boksen er designet i et moderne formsprog og materialer, der bidrager til et meget originalt og åbent udtryk, der understøtter transformationen af det tidligere statsfængsel fra lukket til åbent, sådan som det har været tanken med den hidtidige udvikling af stedet. Samlet set bliver Vestsalen på cirka 1.200 m2 og kan rumme op imod 1.300-1.400 gæster. Størrelsen er således sammenlignelig med regionale spillesteder som Vega i København og findes ikke i dag i Horsens-området. Salen er meget fleksibel og kan også deles op i to, så den er anvendelig til en bred vifte af arrangementer lige fra koncerter til møder for mindre grupper.

Totalrådgiverteamet består af CUBO arkitekter, Rambøll på ingeniør-, installations- og akustiksiden, mens det er arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, der står for landskabsdelen.