x

Landets første kurbad

I 1890'erne blev Fanø Bad udpeget som Danmarks første internationale badested. Her åbnede landets første kurbad, og her tog borgerskabet hen for at opnå de gavnende effekter af det friske, salte vand. Senere blev de gamle badehoteller revet ned til fordel for 1970'ernes feriekomplekser, og promenadekulturen forsvandt.

Byen har været domineret af en bred vej, store asfalterede parkeringspladser og meget forskelligartet byggeri. Men de stedbundne potentialer, som i 1800-tallet gjorde området til et af Danmarks kendte, velbesøgte feriesteder findes stadig: Vesterhavet, klitterne og naturen, der nægter at overgive sig til beton, asfalt og den massive skilteskov.

Promenadekulturen skulle genskabes

De fysiske greb har omhandlet et nyt byrum som det samlende element. Der blev lagt ny teglbelægning for at binde området visuelt sammen. Derudover blev der også anlagt en mindre opholdsplads.

Formålet med projektet var at aktivere områdets turismepotentiale ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Det strategiske kvalitetsløft har været med til at sikre at den promenadekultur, der engang var kendetegnende for Fanø Bad, nu er blevet genskabt.

Nedslidt kystby skulle igen blive attraktiv

Projektet blev støttet gennem Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan en nedslidt kystturismedestination kan løftes og blive attraktiv igen med udgangspunkt i den lokale kulturarv, det byggede miljø og de stedbundne potentialer.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.