x

Et landskab af aktiviteter

Et slidt idrætsanlæg i Nordby på Fanø fik nyt liv som hjemsted for et udendørs bibliotek og en stribe aktiviteter, der gør det nemt og sjovt at røre sig. I bevægelseslandskabet kan den besøgende prøve kræfter med klatremøbler, boldspil, cykelbane, beachvolleybane, atletik og meget andet. Foruden det spændende inventar blev der, som en del af projektet, gennemført en større bearbejdning af landskabet i området. Træer og andre typiske elementer fra den omgivende natur blev fremhævet, for at give den besøgende en anderledes oplevelse, når de bevæger sig rundt i området.

Den grundlæggende idé var at skabe et sted, som gav borgerne lyst til at bevæge sig og dermed bidrage til deres sundhed. Samtidig har bevægelseslandskabet bundet Nordby og det omgivende landskab bedre sammen.

Udviklingen af bevægelseslandskabet skete i et samarbejde mellem en række lokale foreninger og borgere, Fanø Kommune, Lokale og Anlægsfonden og os.
GHB Landskabsarkitekter har tegnet projektet.

Baggrund

Projektet "Den røde tråd" er udviklet på baggrund af et forprojekt kaldet "By møder natur", der blev støttet af Realdania. Målet var at undersøge mulighederne for at forvandle det gamle idrætsområde ved Nordby Skole til et nyt attraktivt område for idræt, kultur og foreningsliv på Fanø. En plan for nyindretningen af området har i mere end halvandet år været gennem en grundig proces og høring på Fanø i tæt samarbejde med Fanø Kommunes Folkeoplysningsudvalg. 

Lokale og Anlægsfonden har efterfølgende medvirket til den videre projektudvikling, kvalificering og finansiering af Fanøs nye bevægelseslandskab.