x

Faxe Kommune er en stationsby- og landkommune, som siden 2008 har oplevet et fald i antallet af indbyggere – særligt i landsbyerne og det åbne land. Ifølge fremskrivninger til 2030 må befolkningen forventes at falde yderligere og andelen af ældre borgere forventes at stige. Faxe er også en pendlerkommune, hvor de erhvervsaktive borgere rejser næstlængst af alle i Danmark.

Kommunens erhvervsstruktur er præget af få, større fødevarevirksomheder, men beskæftigelsen inden for fødevareområdet og den offentlige sektor har været faldende. Samtidig har nogle virksomheder oplevet udfordringer med at tiltrække og fastholde særlige kompetencer.

Gennem en række udviklingsprojekter arbejder kommunen med at knække kurverne. Med det aktuelle strategiprojekt er målet at sammenkoble, samordne og skabe grundlag for prioritering af kommunens udviklingstiltag. Det skal ske gennem en skærpet fælles forståelse for udfordringer og realistiske muligheder, gennem en løbende, direkte samtale mellem kommune og borgere og ud fra principper om bæredygtig udvikling og grøn omstilling.