x

Finn Juhls hovedværk restaureret 

Sammen med Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har vi rejst og finansieret en renovering af Finn Juhls Formynderskabsrådssal i FN i New York.

Formynderskabsrådssalen var i 1949 Danmarks bidrag til færdiggørelsen af FN-bygningen, og arbejdet med at indrette salen blev lagt i hænderne på den danske arkitekt Finn Juhl.

I dag anses FN-salen for et hovedværk i Finn Juhls karriere, og salen står som et dansk design- og arkitekturklenodie.

Finn Juhl-salen stod færdig i 1952, og siden har intensiv brug slidt på salen. Samtidig har to ombygningsprojekter betydet, at salen ikke længere var i overensstemmelse med Finn Juhls grundlæggende designtanke.

En gennemgribende restaurering og modernisering fra 2010 til 2013 har genskabt salen, så den nu igen står som et dansk arkitektonisk mesterværk midt i et af verdens absolutte centre. I forbindelse med renoveringen er salen blevet fornyet med møbler tegnet specifikt til rummet af den danske designduo Kasper Salto og Thomas Sigsgaard. 

Renoveringen omfattede blandt andet:

  • en hesteskoformet opstilling af de delegeredes stole omkring et forsænket gulv, sådan som det oprindeligt var Juhls grundidé.
  • den oprindelige Finn Juhl-stol (FJ51), som er tegnet specielt som mødestol til salen, bliver nyproduceret i et antal af 250 stk.
  • et nyvævet gardin i overensstemmelse med Finn Juhls design til at trække for vinduerne mod East River.

FN bidrog ved renoveringen og moderniseringen af Finn Juhl-salen med renovering af vægge, lofter og gulv for så vidt angår opdatering af varmesystem, aircondition samt øvrigt nagelfast udstyr. Endvidere finansierer FN det nyvævede gardin.

Det samlede danske bidrag til renoveringen var på 18 mio. kr., hvoraf vi støttede med 10,5 mio. kr. primært til genskabelse af salen med det oprindeligt forsænkede gulv og en hesteskoformet bordopstilling.

Baggrund

Norge Sverige og Danmark besluttede i 1949 at bidrage til færdiggørelse af FN-bygningen i New York ved at tilbyde at stå for hele indretningen af tre store permanente rådssale med alt interiør.  De tre rådssale var på daværende tidspunkt de vigtigste og mest prestigefyldte mødesale.

Danmark fik til opgave at indrette rådssalen, som skulle huse FN’s Formynderskabsråd – The Trusteeship Council – hvis opgave det var at håndtere afkoloniseringsprocessen. Den danske Stat gav opgaven til arkitekt Finn Juhl, der allerede på daværende tidspunkt var et anerkendt navn både i Danmark og USA primært som møbel- og indretningsarkitekt.

Finn Juhl var blot 38 år, da han fik til opgave at tegne salen, der i dag står som et hovedværk i hans karriere. Salen er designet som en totalløsning. Det betyder, at Finn Juhl tegnede hele rummet fra loftets farverige lyskasser og trægardiner til vægpaneler, tæpper, lamper og stole.

Salen blev indviet den 27. februar 1952. Efterhånden som antallet af medlemslande i FN gik op, steg også behovet for en mødesal med plads til flere mødedeltager. Derfor blev indretningen af Finn Juhl-salen ændret væsentligt i 1964 og 1977. Dette indebar blandt andet, at Finn Juhls oprindelige idé med en hesteskoopstilling af de delegeredes pladser omkring et nedsænket gulv til sekretariatspersonalet blev opgivet.