x
Fiskeri- og Søfartsmuseet er tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen, og den oprindelige bygning fra 1968 er et vigtigt eksempel på modernistisk byggeri fra den periode. Med årene er museet udvidet med nye bygninger. Men i dag er der for trangt til museets mange faciliteter og de mere end 100.000 årlige gæster. Det bliver der nu lavet om på med udvidelsen og ombygningen, som skal give plads til et børnenes museum, forbedre gæstefaciliteterne og cirkulationen og forny udstillingerne med respekt for den oprindelige bygning. 

Reaktualisering af museet gavner både lokalt og på hele Vestkysten

I projektet bygges der videre på de store kvaliteter, der allerede ligger i de eksisterende bygninger, og projektet kommer til at vise, hvordan et museum kan aktualisere sig selv gennem bæredygtig genanvendelse og videreudvikling med respekt for bygningskulturen. Det moderniserede museum vil både være en attraktion for hele Vestkysten til glæde for gæster og borgere og understøtte Esbjergs udvikling som kultur- og bosætningsby. 

Ændret flow og en helt ny afdeling for børn

Konkret skal indretningen i foyerområdet og flowet i museet ændres, det udendørs gårdrum mellem akvariet og sælariet overdækkes til udstillinger om ”Havets Bund”. Derudover skal laboratoriefløjen, hvis oprindelige funktion er flyttet ud af huset, fremover være ”Børnenes Museum for Havet”.  

Esbjerg Kommune, A. P. Møller Fonden og Realdania støtter projektet med 50 mio. kr. hver især. 

Næste skridt i projektet er, at Fiskeri- og Søfartsmuseet forventer at kunne sende det i udbud og arkitektkonkurrence ultimo 2024. Det kommer til at ske med et skarpt øje for at bevare den særlige arkitektur i de oprindelige bygninger.