x

Nyt bådhus til museum

I den lille havn på Jegindø, som udtales Jenø, står en række dueblå skure. Skurene har samme farve som de traditionelle blå fiskerkuttere, der engang fyldte havnen. Skurene blev brugt til arbejdsrum for fiskerne, hvor de reparerede garn og vedligeholdt bådene. Tre af skurene huser udstillingen for Æ Fywerhus, der betyder Fjordhuset. Her kan de besøgende se effekter fra fiskerlivet.

Med støtte fra os har Fjordhuset fået et nyt bådehus, som er en del af museet på Jegindø. Det nye bådehus skal bruges som udstillingsvindue for museets motordrevet fjordfiskerbåd. 

Bådhuset er opført af lokale håndværkere ligesom vedligeholdelsen af de gamle redskabshuse også varetages af lokale ildsjæle, der enten har rødder i det gamle fiskerisamfund eller som på anden måde har interesse for at formidle historien omkring fiskerikulturen. 

Museet er ejet af Jegindø Fonden, der har til formål at bevare øens gamle redskabshuse og formidle den gamle fiskerkultur, som har haft stor betydning for området i gennem mange år. Museet besøges årligt af 7.000 – 10.000 turister, danskere såvel som udlændinge.  Fiskerimuseet og de lokales engagement har medvirket til at give hele området en betydelig attraktionsværdi, der også kan være med til at sætte fokus på den skønne natur og kulturrigdom, der befinder sig i de danske yderområder.

Husene er oprindeligt opført i perioden fra slutningen af 1800 tallet til 1930’erne. De var opbevarings- og reparationssted for de redskaber fiskerne benyttede sig af. I 1939 blev Jegindø havn anlagt og flere af husene blev flyttet til dette område. Husene er opført yderst spartansk, men samtidig meget funktionelle. Mod fjorden en port, samt vinduer og døre i sydfacaden, hvor der også var skorsten. I gavlen der vender væk fra fjorden er der typisk en indgang. Husene er alle rektangulære og er orienteret vinkelret på kystlinjen.