x

Mennesker med bevægelseshandicap får bedre adgang til fysisk aktivitet

Hos mennesker med bevægelseshandicap er der større risiko for, at helbredet skranter, da fysisk aktivitet kan være en udfordring. Det kan være svært at få pulsen op, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Den fysiske indretning i mange fitnesscentre udelukker nemlig ofte mennesker med bevægelseshandicap fra at træne.

Også de mentale og sociale barrierer spiller en rolle. Mennesker med handicap har et ønske om ikke at blive udstillet og sygeliggjort, mens instruktører og andre brugere af fitnesscentret kan føle sig usikre på, om eller hvordan de skal hjælpe.

Tre eksempelprojekter viser vejen

Tre eksempelprojekter og ny forskning viser, hvordan det traditionelle fitnesscenter kan nytænkes, så alle får mulighed for at sætte gang i kroppen i fællesskab med andre. Ambitionen har været at skabe ligeværdige omgivelser, så der skabes rum for fysisk aktivitet og socialt samvær både før, under og efter træning. Målet er at fitnessinstruktørerne skal klædes fagligt på til at møde mennesker med handicap som en ny brugergruppe. 

Med en sundere og stærkere krop styrkes både livskvaliteten, velværet og selvhjulpenheden. Det aktive samvær med andre styrker også følelsen af at indgå i et ligeværdigt fællesskab. Samtidig reduceres risikoen for en række alvorlige fysiske sygdomme, angst og depression. Der er derfor brug for at vise, hvordan det kan lade sig gøre at skabe inkluderende fitnesscentre.

De tre eksempelprojekter er:

  • Gårslevhallen ved Vejle
  • Fitness for alle i Gladsaxe 
  • Viking Atletiks fitnesscenter i Rønne

Et stærkt partnerskab bag kampagnen

Bag ’Fitness for alle’ står et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness. 

Parterne har samlet afsat i alt 9,4 mio. kr. til kampagnen, og TrygFonden støtter kampagnens forsknings- og formidlingsindsats med 2,1 mio. kr. Dertil kommer en forventet medfinansiering fra de tre forsøgsprojekter. Vi har støttet med 3 mio. kr.