Fitness for alle

De fleste fitnesscentre er utilgængelige for mennesker med et bevægelseshandicap. Det vil kampagnen ’Fitness for alle’ gerne ændre på. Gennem tre eksempelprojekter og ny forskning skal kampagnen vise, hvordan det traditionelle fitnesscenter kan nytænkes.

For mange handicappede er fysisk aktivitet en udfordring

Hos mennesker med bevægelseshandicap er der større risiko for, at helbredet skranter, da fysisk aktivitet kan være en udfordring. Og i dag kan det være svært at få pulsen op, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Den fysiske indretning i mange fitnesscentre udelukker nemlig ofte mennesker med bevægelseshandicap fra at træne.

Også de mentale og sociale barrierer spiller en rolle. Mennesker med handicap har et ønske om ikke at blive udstillet og sygeliggjort, mens instruktører og andre brugere af fitnesscentret kan føle sig usikre på, om eller hvordan de skal hjælpe.

Fitnesscentret skal nytænkes

Tre eksempelprojekter og ny forskning skal vise, hvordan det traditionelle fitnesscenter kan nytænkes, så alle for mulighed for at sætte gang i kroppen i fællesskab med andre. Ambitionen er at skabe ligeværdige omgivelser, så der skabes rum for fysisk aktivitet og socialt samvær både før, under og efter træning. 

Fokus vil også være på, hvordan fitnessinstruktørerne kan klædes fagligt på til at møde mennesker med handicap som en ny brugergruppe. 

Med en sundere og stærkere krop styrkes både livskvaliteten, velværet og selvhjulpenheden. Det aktive samvær med andre styrker også følelsen af at indgå i et ligeværdigt fællesskab. Samtidig reduceres risikoen for en række alvorlige fysiske sygdomme, angst og depression. Der er derfor brug for at vise, hvordan det kan lade sig gøre at skabe inkluderende fitnesscentre. Kampagnens forsøgsprojekter finder sted i tre foreningsbaserede fitnesscentre, men håbet er, at erfaringer og resultater kan inspirere alle landets fitnesscentre.

Invitation til at deltage i kampagnen

Interesserede kommuner, foreningsdrevne fitnesscentre og lokale handicapforeninger / handicapidrætsforeninger kan byde ind på at være med. Frist for at tilkendegive interesse er fredag d. 2. juni 2017.
 

Projektfakta

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}