x

Danmarks ældst fungerende teater

Folketeatret blev etableret i 1857 i Nørregade i København og er i dag Danmarks ældst fungerende teater i samme historiske bygninger. Folketeatrets facade, foyer og øvrige publikumsområder har længe trængt til et betydeligt løft. Teatrets face fremstod mørk, anonym og kedelig. Derfor blev der gennemført en renovering og forskønnelse af teatrets facade og foyer, der med høj arkitektonisk kvalitet har skabt en smuk facade i gadebilledet og et smukt, spændende publikumsområde, der opfylder tidssvarende brugerkrav.

Mere åben facade

Facaden blev derfor forskønnet og åbnet op, så den bidrager positivt til det eksisterende byrum. Den tidligere lukkede, grå facade er nu erstattet af en mere transparent og smuk indgang, som er åben for publikum og den omgivende by. Som noget nyt kan man nu nyde en pausedrink på teatrets 1. sal med udsigt til Nørregades pulserende by liv. En markant trappe centralt i stueniveauets foyer møder øjet og sikre adgang til 1. salen.

I 1991 gennemførtes en gennemgribende renovering, i forbindelse med etablering af en ny scene til hippodromen - teatrets intimscene, som er placeret på 2. sal ovenpå teatrets foyer. Denne ombygning fik nogle uheldige konsekvenser for publikumsadgangen og forholdene. Det betød blandt andet, at ventilationsskakter og elevatorinstallation nu blokerede for optimale adgangsforhold og en åbning af facaden. For at kunne realisere en vision om at åbne facaden og foyeren op og skabe en bedre sammenhæng mellem gaden, foyeren og scenerne, var det således nødvendigt at flytte disse grundlæggende installationer/funktioner samt at etablere nye flugtveje. Det har betydet, at der blev tale om et større ombygningsprojekt.