Nyt forskningsprojekt skal blandt andet klarlægge, hvordan fysiske indsatser kan føre til forbedringer af basale sociale forhold (indkomstniveau, jobsituation, tryghed mm.), ikke kun for udsatte boligområder som helhed, men også for de beboere, der boede i bykvarteret før omdannelsen.

Der er gennem de sidste årtier investeret enorme ressourcer på at skabe fysiske og sociale forbedringer i danske udsatte boligområder. Resultaterne har varieret, og det kan diskuteres, om effekten lever op til investeringernes omfang. Samtidig er der et behov for at opsamle flere erfaringer.

Dette projekt skal derfor indhente erfaringerne fra de mange indsatser og pege på og faglige og metodiske tilgange, der kan supplere dem.

Der vil blandt andet blive set nærmere på en række af de bykvarterer, der beskrives i rapporten ’Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder’, som for nylig blev publiceret af Københavns Kommune. Her blev det påpeget, at ’strukturelle forandringer’ påviseligt fører til sociale forbedringer i boligområderne - og det blev konkluderet, at fysiske indsatser af strukturel karakter kan føre til forbedringer af basale sociale forhold (indkomstniveau, jobsituation, tryghed mm.), ikke kun for kvarteret som helhed, men også for de beboere, der boede i bykvarteret før omdannelsen. I rapporten er det  imidlertid ikke belyst, hvordan de positive forandringer opstår. Hvilke fysiske forandringer, er der tale om, og hvordan spiller de fysiske forandringer sammen med sociale indsatser? I dette projekt skal de reelle forandringer belyses, og det skal vurderes, hvordan fysiske og sociale indsatser kan spille sammen.

Tre delprojekter

Projektet er delt op i tre delprojekter.

1) Første delprojekt består af et review over eksisterende dansk forskning med fokus på fysiske og sociale indsatser (og deres samspil) i udsatte boligområder. Delprojektet skal munde ud i et overblik over forskningens væsentligste pointer.

2) Andet delprojekt skal danne overblik over forskellige faglige og metodiske tilgange, der er på spil internationalt med henblik på at omdanne udsatte by-kvarterer/boligområder. I det omfang der er lavet evalueringer af de forskellige tilgange skal disse undersøges.

3) Tredje delprojekt vil fokusere på en række særlige danske bebyggelser/bykvarterer, hvor der er gennemført forandringer af bystrategisk karakter. Her er målet af undersøge forandringernes sociale effekter og mentale betydning.

 

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2014
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 2.3 mio. kr.
  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}