x

Erfaringer skulle samles og suppleres 

Der er investeret enorme ressourcer på at skabe fysiske og sociale forbedringer i danske udsatte boligområder. Resultaterne har varieret, og der var et behov for at opsamle flere erfaringer. Projektets formål var derfor at indhente erfaringerne fra de mange indsatser og pege på de faglige og metodiske tilgange, der kunne supplere dem.

Hvordan spiller fysiske og sociale indsatser sammen

Forskningsprojektet så bl.a. nærmere på en række af de bykvarterer, der beskrives i rapporten ’Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder’, som blev publiceret af Københavns Kommune i 2014. Her blev det påpeget, at ’strukturelle forandringer’ påviseligt fører til sociale forbedringer i boligområderne - og det blev konkluderet, at fysiske indsatser af strukturel karakter kan føre til forbedringer af basale sociale forhold (indkomstniveau, jobsituation, tryghed mm.), ikke kun for kvarteret som helhed, men også for de beboere, der boede i bykvarteret før omdannelsen. I rapporten er det  imidlertid ikke belyst, hvordan de positive forandringer opstår. Hvilke fysiske forandringer er der tale om, og hvordan spiller de fysiske forandringer sammen med sociale indsatser? I dette projekt blev de reelle forandringer derfor belyst, og det blev vurderet, hvordan fysiske og sociale indsatser kan spille sammen.

Tre delprojekter

Projektet var delt op i tre delprojekter.

  1. Første delprojekt bestod af et review over eksisterende dansk forskning med fokus på fysiske og sociale indsatser (og deres samspil) i udsatte boligområder. Delprojektet mundede ud i et overblik over forskningens væsentligste pointer.

  2. Andet delprojekt skulle danne overblik over forskellige faglige og metodiske tilgange, der var på spil internationalt med henblik på at omdanne udsatte by-kvarterer/boligområder. I det omfang der er lavet evalueringer af de forskellige tilgange blev disse undersøgt.

  3. Tredje delprojekt fokuserede på en række særlige danske bebyggelser/bykvarterer, hvor der var gennemført forandringer af bystrategisk karakter. Her var målet at undersøge forandringernes sociale effekter og mentale betydning.