x

Vi  har bevilget 3,1 mio. kr. til et besøgscenter som en del af projektet Jagtens Hus ved Kalø – i smukke omgivelser tæt ved Nationalpark Mols Bjerge. Formidlingscentret, som har navnet Besøgscenter for Danmarks vilde dyr og deres levesteder, præsenterer naturen og jagten, de vilde dyr og deres levesteder, for offentligheden. Målet er at styrke interessen og ansvaret for naturen og give lærerige oplevelser for besøgende i alle aldersgrupper.

Besøgscentret åbnede i september 2016. Det er 125 m2 stort og rummer flere funktioner:

  • Et formidlingslokale til praktisk naturformidling
  • Et udstillingslokale
  • Forskellige udefaciliteter, blandt andet et udekøkken
  • Offentlige toiletter

Projektet er tegnet af tegnestuen Arkitema. Bygningen er udformet som en længe, beklædt med træ, og indpasser sig smukt i landskabet. Sammen med Kalø Slotsruin danner besøgscentret en flot ankomst til området. Arkitema har også udformet bygningen, som skal rumme Jagtens Hus.

Ud over at gennemføre forskellige kurser for medlemmer af Danmarks Jægerforbund, udbyder besøgscentret en stor pulje af naturformidlingsaktiviteter, som retter sig mere bredt mod borgere, der er interesserede i at opleve og lære om naturen og jagt. Det kan for eksempel være børnehaver, skoler eller forskellige foreninger. Det er håbet, at Besøgscenter for Danmarks vilde dyr og deres levesteder gennem sine aktiviteter vil kunne bidrage til at styrke danskernes interesse for naturen.