x

Over halvdelen af Danmarks befolkning bor, arbejder eller færdes dagligt i forstæderne. Ikke desto mindre har forstæderne i en årrække stået i skyggen af bl.a. gamle erhvervsområder og havne, når byplanlæggere og investorer har valgt projekter.

Fokus på bæredygtige forstæder

For at give forstæderne mere fokus gik Naturstyrelsen og Realdania sammen om at etablere Forstædernes Tænketank, der frem til september 2012 så på forstædernes udfordringer og på de potentialer, der ligger i at skabe bæredygtige forstæder.

Tænketanken arbejdede blandt andet med problemstillinger vedrørende boliger, transport og friluftsliv og beskæftigede sig med forstadens udfordringer og muligheder inden for økonomi, klima og miljø.

Tænketanken bestod af en bred vifte eksperter fra universiteter, myndigheder og det private erhvervsliv og blev ledet af professor Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Aalborg Kommune, Brøndby Kommune, Horsens Kommune og Kerteminde Kommune deltog med konkrete projekter, der gav input til arbejdet i tænketanken.

Rapport

Tænketanken præsenterede i september 2012 en rapport, der beskriver udfordring og muligheder i forbindelse med at skabe mere bæredygtige forstæder. Rapporten og den tilhørende pixibog indeholder konkrete anbefaling til, hvordan man kan arbejde videre med en bæredygtig udvikling af de danske forstæder.

Økonomi  

Miljøministeriet og vi har bidraget hver især med 750.000 kr. til projektet. Hver kommune har bidraget med minimum 100.000 kr. til projektet. 

Eksempelprojekter

Fire danske kommuner har deltaget i Forstædernes Tænketank med demonstrationsprojekter, der har vist nogle af de udfordringer, som de danske forstæder står overfor i forhold til bæredygtig byudvikling. Kommunerne har arbejdet med den konkrete fysiske planlægning og de organisatoriske problemstillinger i hvert deres forstadsområde.

De fire kommuner har været repræsenteret i Tænketanken, og undervejs i Tænketankens arbejde har projektledere fra kommunerne fremlagt demonstrationsprojekterne for Tænketanken, der er kommet med anbefalinger til den videre udvikling af projekterne. Kommunerne har afprøvet tænketankens anbefalinger og meldt erfaringer hermed tilbage til Tænketanken.

De fire kommuner er: 

  • Aalborg (med projektområdet Aalborg Øst)
  • Brøndby (med hele kommunen som projektområde)
  • Horsens (med projektområdet Horsens Syd)
  • Kerteminde (med Langeskov som projektområde).

De fire projektområder eksemplificerer fire forskellige slags forstadstyper i Danmark:

  • Aalborg Øst er en del af en større by, der er knyttet op på et regionalt område
  • Brøndby repræsenterer et område, hvor hele kommunen er forstad, og som orienterer sig ligeså meget mod de andre forstadsbyer som København .
  • Horsens Syd er en klassisk forstad til et centrum
  • Langeskov er en satellitforstad til Odense.

De fire kommunale projekter demonstrerer således forskellige udfordringer og har dermed givet mulighed for at diskutere vidt forskellige problemstillinger.