x

Et ønske om at fastholde det eksisterende butiksliv 

I Hobro er butikslokalernes størrelse og indretning ikke tidssvarende i forhold til kravene fra de større dagligvare- og kædebutikker. Som konsekvens heraf flytter de eksisterende butikker ud af bymidten til fordel for lokaler med bedre plads, og nye butikker kan ikke finde egnede placeringer centralt i Hobro. Mariagerfjord Kommune ønsker at undersøge, hvordan man kan arbejde med en omdannelse af den historiske bygningsmasse for at fastholde det eksisterende butiksliv – og i forlængelse heraf hvilke alternative anvendelser der kan tænkes ind i gågaden. 

Byen står overfor en større transformation 

Med afsæt i Yderområder på Forkant-strategien Med Byerne Forrest står Mariagerfjord Kommune overfor at planlægge og gennemføre en større transformation af Hobros centrale byområde. Transformationen skal både omfatte fortætning, nye samarbejder og nye forretningsmodeller, som alle har til formål at styrke handelslivet og mere specifikt byens gågade. Mariagerfjord Kommune samarbejder om transformationen med bymidtens forretningsdrivende og grundejere.

Et godt eksempelprojekt 

Hobro er et godt eksempelprojekt for andre byer, da de som mange andre, står overfor en omdannelse af historisk bygningsmasse til mere moderne butiksliv og indlæsning af alternative funktioner i butiksgader. Vores støtte går til en forundersøgelse, som blandt andet skal identificere et egnet realiseringsprojekt, der kan være med til at skyde den fysiske transformation i gang. 

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer på Forkant.

Tema: Hovedbyer

Tema: Hovedbyer

Læs om vores samlede indsats for hovedbyer og kampganen 'Hovedbyer på Forkant' i vores tema Hovedbyer.