x

Rudkøbing er hovedby på Langeland, hvor udfordringer med negativ befolkningsudvikling, demografisk skævvridning, manglende arbejdspladser og udpendling er højt på dagsordenen. Handelslivet i Rudkøbing er truet af butiksdød og nødlidende handelsgader. 

Bylivet skal omstilles

Langeland Kommune imødekommer disse problemstillinger ved på flere fronter at omstille bylivet til at have afsæt i kreative miljøer, kulturliv, rekreative funktioner og turisme. Rudkøbing er med sine knapt 5.000 indbyggere én af landets mindste hovedbyer, men dens betydning for Langeland og Sydøstfyn er vital. Langeland Kommune arbejder systematisk med at styrke byens handels- og kulturliv, blandt andet gennem etableringen af et arbejdende kunstværksted. 

En plan for det videre arbejde

Der gennemføres aktuelt en områdefornyelse i byens centrale handelsgader, ligesom kommunen renoverer lystbådehavnen, som også tilføres nye faciliteter. Herudover har kommunen fokus på at styrke de fysiske forbindelser mellem havnen og handelsmiljøet. Vi  har støttet udarbejdelsen af en forundersøgelse med det formål at kvalificere konkrete fysiske indsatser, herunder etableringen af et arbejdende værksted i tilknytning til den centrale handelsgade. Projektet er spændende i forhold til udfordringen med at være en lille, men væsentlig hovedby og kommunecentrum. En traditionel industri- og erhvervsby, som arbejder systematisk og bevidst med omstillingen til i højere grad at leve af oplevelses- og turismeøkonomi. 

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer på Forkant.

Tema: Hovedbyer

Tema: Hovedbyer

Læs om vores samlede indsats for hovedbyer og kampganen 'Hovedbyer på Forkant' i vores tema Hovedbyer.