x

Den danske arkitekt Jørn Utzon (1918-2008) har tegnet Fredensborghusene, som ligger i udkanten af byen – ikke langt fra Fredensborg Slot. På en sydvendt skråning mellem by og åbent land omkranser de karakteristiske takkede gule mure 77 række- og gårdhavehuse med inspiration fra kinesisk og japansk bygningskultur. Samlingsstedet for beboerne er fælleshuset, som nu også rummer Utzon Museum Fredensborg, hvor besøgende kan opleve bygningens arkitektur, indretning og stemning.  Med Utzon Museum Fredensborg er ønsket at skabe en synlig fortælling om arkitekt Jørn Utzon, hans forståelse for steder og Fredensborghusenes raffinerede balance mellem fællesskab og privatliv. 

Rammer for fællesskab

Utzon Museum Fredensborg har skiftende udstillinger – blandt andet med genstande udlånt fra Utzon Center Aalborg. Men husene og bofællesskabet på det nordsjællandske bakkedrag er en oplevelse i sig selv. I over 60 år har Fredensborghusene dannet ramme om et bofællesskab for seniorer, der på mange måder har været forud for sin tid. Her er plads til at være sig selv – men også til fællesspisning og mange sociale traditioner. Samtidig mødes beboerne i et stærkt fællesskab om formidlingen af husenes historie.

Vi har støttet projektet for at sikre et arkitektonisk værk og samtidig styrke formidlingen af vigtig dansk bygningskultur.