x

Samtidskunst indsat i historiske rammer på Amalienborg

Pressemeddelelse 22. februar 2010

Som et led i istandsættelsen af Kronprinsparrets kommende residenspalæ og bolig på Amalienborg har ti danske kunstnere udsmykket en række af palæets officielle lokaler med kunstværker, der er integreret i selve bygningen, dens rum, trapperum, loftsudsmykning mv. Samtidig er også palæets haveanlæg blevet nyfortolket. Projektet er finansieret af Realdania.

De ti danske kunstnere, der har udsmykket palæet, er Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A. Frandsen og Jesper Christiansen.

”Med kunstprojektet i Frederik VIII’s Palæ har vi genoptaget en historisk tradition for et tæt samspil mellem kunst og arkitektur, som går længere tilbage end til antikken. Et samspil, som op gennem historien har været helt naturligt, specielt i de vigtige bygningsværker, men som mere eller mindre forsvandt med funktionalismens gennembrud i 1920’erne”: siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter: ”Med den gennemgribende restaurering af Frederik VIII’s Palæ opstod muligheden for at genintroducere denne integration af kunstværk og bygværk i en af landets vigtige bygninger, og heldigvis havde Kronprinsparret modet til at gå ind i dette eksperiment. De ti kunstnere har udfoldet sig med installationer, vægmalerier og loftsmalerier, og det er vores opfattelse, at de har føjet kunst, arkitektur, historie og nutid sammen på imponerende vis.”

Udsmykningen af Frederik VIII’s Palæ er foregået i et tæt samarbejde med Kronprinsparret, der personligt har udvalgt de inviterede kunstnere. Valget af kunstnerne er foretaget efter rådgivning fra museumsdirektør for Louisiana Museum of Modern Art Poul Erik Tøjner, galleriejer Mikael Andersen, arkitekt Poul Schülein, Arkitema og hofchef Per Thornit. Valget af kunstnere og konceptet for kunstværkerne er desuden godkendt af Kulturarvsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen, der har haft ansvaret for istandsættelsen af palæet.

”Udfordringen har været at sætte et nutidigt præg på dele af huset under stadig hensyntagen til det, der allerede er der, og selve valget af et nutidigt præg afspejler her kongehusets egen udfordring, nemlig at virke på samtidens præmisser med forankring i en tradition. De kunstneriske bidrag bør dermed ses som et hele, som en gestus, der vidner om et hus, som ikke er et museum for enkeltværker, men netop en levende sammenhæng med mange funktioner. Flere af kunstnerne har haft blik for denne sammenhæng ved at bruge elementer fra Kronprinsparrets historie og nutid, medens andre har forholdt sig i højere grad til bygningens rum og aura. Initiativet er usædvanligt og fremsynet, fordi det vidner om nødvendigheden af en dialog med fortiden,” siger direktør Poul Erik Tøjner, Louisiana.

Udsmykningen har tilført palæet et nutidigt præg, der i fremtiden vil danne rammen om mange af Kronprinsparrets officielle repræsentationsforpligtelser. Samtidig reflekterer udsmykningen såvel Kronprinsparrets engagement i dansk kulturliv som samtidskunstens diversitet og mangfoldige udtryk.

Ved palæets færdiggørelse overdrages de bygningsintegrerede kunstværker til staten.

Kunstværkerne kan ses fra den 27. februar til 30. maj 2010, hvor palæet er åbent for offentligheden.

Hele restaureringen af Frederik VIII’s Palæ samt kunst- og haveprojektet bliver dokumenteret i en bog, der udkommer i løbet af foråret 2010.

De skitser, som kunsterne har udført i forbindelse med projektet, er overdraget KØS -Museum for kunst i det offentlige rum, således at projektet også på denne måde kan formidles til offentligheden.

Fakta

Kunst- og haveprojektet er finansieret af Realdania med 22 mio. kr.

Museumsdirektør Poul Erik Tøjner, Louisiana Museum of Modern Art har haft en rådgivende og koordinerende funktion i forhold til forberedelse og gennemførelse af kunstprojektet.

De ti udvalgte danske kunstnere, der har udsmykket palæet, er:

Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A. Frandsen og Jesper Christiansen.

Haveanlægget er udformet af landskabsarkitekt Jacob Fischer.

Vedlagte oversigt over palæet viser placeringen af de forskellige kunstneres værker.

Udover skabelsen af ny kunst til palæet og et nyt haveanlæg indgår også restaurering og konservering af en række malerier, lysekroner og gobeliner, som har tilknytning til palæet, og som er i statens eje. Der kan særligt nævnes en række helt unikke malerier af blomstermaleren J.L. Jensen, som er skabt i 1827-28 til et af rummene i palæets beletage.

Kunstværkerne kan ses fra den 27. februar til 30. maj 2010 i forbindelse med, at palæet er åbent for offentligheden.

Sideløbende viser KØS – Museum for kunst i det offentlige rum, der ligger i Køge – fra den 10. marts 2010 udstillingen ”Kunst til de kongelige”. På udstillingen præsenteres kunstnernes skitser og modeller, og der vil være interviews med de enkelte kunstnere og film, produceret i samarbejde med DR. Derudover giver udstillingen et indblik i de særlige restaureringstekniske udfordringer, som istandsættelsen af Frederik VIII’s Palæ har givet.

Endelig vil hele restaureringen af Frederik VIII’s Palæ samt kunst- og haveprojektet blive dokumenteret i en bog, der udkommer i løbet af foråret 2010.