x

Gennem årtier har Frederiksberg været delt af en S-togslinje. Med etableringen af Metroen og nedgravningen af Frederiksberg Metrostation åbnede der sig en mulighed for at omdanne det gamle jernbaneterræn til et attraktivt og fredeligt byrum og dermed binde byen bedre sammen.

Det nu færdige projekt sammentænker bygningsarkitektur, byrum og landskabelige oplevelser. I sin udformning af et moderne byrum er projektet nyskabende, fordi det ikke blot fokuserer på gængse forhold som typer af belægning og lignende. Der bliver også lagt vægt på byrummets placering og funktion i byen, trafikstrømme, oplevelses- og sanseindtryk samt samspillet mellem plads og bygninger, som bliver opfattet som et hele.

I 2002 begyndte forvandlingen af området omkring Handelshøjskolen, Frederiksberg Centret og Hovedbiblioteket fra et jernbaneterræn til en moderne storby-oase med fritvoksende træer. Der er bygget en række institutioner, som er bundet sammen af fem spændende, individuelle pladser med hver sit særpræg med lyd-, vand- og lysinstallationer. Omdrejningspunktet er Sylows Plads, der er et livligt knudepunkt knyttet til en grøn fodgænger- og cykelsti til Københavns brokvarterer.

Projektet blev realiseret via arbejds- og fokusgrupper i samarbejde med byrummets brugere og med nogle af landets førende rådgivere på området såsom Stig L. Anderssons Landskabsarkitekter, Henning Larsens Tegnestue og Jan Gehl Urban Quality Consultants.

Vidste du, at…

Frederiksberg gennem tiden har været et populært sted at bosætte sig? Helt siden bronzealderen (dvs. i 3000 år) har der levet mennesker på stedet. Frederiksberg Bakke hed oprindeligt Solbjerget, hvilket muligvis kan forbindes med bronzealderens soldyrkelse – således er det ikke utænkeligt, at man fra bakkens top har dyrket den almægtige Solgud!

Projektet kostede 45 mio. kr. Realdanias økonomiske støtte lød på 10 mio. kr.