x

Visionen er at gøre den historiske industrikultur i Frederiksværk til omdrejningspunkt for udvikling og vækst i Frederiksværk og resten af Halsnæs Kommune, så den kan styrke den lokale identitet. 

Frederiksværks historie er interessant, da byen er opstået omkring en fabrik, og byens identitet er derfor knyttet til rollen som Danmarks største militærindustrielle kompleks. Dette er bl.a. en af årsagerne til, at Halsnæs Kommune i 2008 blev udnævnt til Kulturarvskommune. Kommunen fik i den forbindelse lejlighed til, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Realdania, at arbejde med områdets kulturarv. 

I Stålsat By samarbejder borgere, foreninger, erhvervs- og kulturaktører med Halsnæs Kommune om at skabe anderledes og autentiske oplevelser i stålets by. Stålsat By er et byudviklingsprojekt, hvor ambitionen har været at skabe nye inddragende og involverende byrum, der på én gang spejler byens særlige historie og stolthed, og samtidig tilfører byen nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv.

Vi har desuden støttet den arkitektkonkurrence, der har givet svar på, hvordan byens industrielle kulturarv kan bevares og styrkes i den fremtidige udvikling af byens liv og identitet. Vinderne af konkurrencen Stålsatte Byrum blev SLETH A/S og Erik Brandt Dam Arkitekters forslag 'Landskab, værk og by'. 

Krudtværksområdet

I begyndelsen af 2017 blev der bevilget yderligere 4,8 millioner kroner til projektet. Pengene er gået til udviklingen af Krudtværksområdet, hvor Unge- og Kulturcentret i Frederiksværk har fået et ekstra boost. Unge- og Kulturcentret er en central og livgivende dynamo for aktiviteter, arrangementer, kreativitet, socialt samvær og kultur i samarbejde med områdets foreninger, virksomheder og andre aktører.

Bevillingen fra Realdania har finansieret tre delprojekter:

Der er skabt en bedre sammenhæng og forbindelse mellem Krudtværksområdet og Nordtorvet/gågaden, der tidligere har været skarpt afskåret fra hinanden af den trafikerede vej i mellem. Her er det blevet muligt at krydse vejen i niveau, og der er skabt bedre forbindelse både visuelt og fysisk mellem handelsbyen og Krudtværket.

Samtidig er der skabt en bedre forbindelse mod gymnasiet og stationen med en opgradering af stien mellem Krudtværket, gymnasiet og stationen - særligt til unge på hjul. Denne forbindelse er samtidig en cykelakse i retning mod Liseleje, og en opgradering vil derfor få endnu flere gennem området.

Endelig er der pladsen omkring Unge- og Kulturcenteret, hvor der er skabt en rå og robust belægning, der inviterer til aktiviteter. Pladsen forbinder blandt andet Unge- og Kulturcentret med Industrimuseets forskellige bygninger, som fremover også vil blive brugt til for eksempel koncerter og udstillinger.