x

Visionen er at gøre den historiske industrikultur i Frederiksværk til omdrejningspunkt for udvikling og vækst i Frederiksværk og resten af Halsnæs Kommune, så den kan styrke den lokale identitet. 

Frederiksværks historie er interessant, da byen er opstået omkring en fabrik og byens identitet er derfor knyttet til rollen som Danmarks største militærindustrielle kompleks. Dette er bl.a. en af årsagerne til, at Halsnæs Kommune i 2008 blev udnævnt til Kulturarvskommune. Kommunen fik i den forbindelse lejlighed til, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Realdania, at arbejde med områdets kulturarv.

Vi har desuden støttet den arkitektkonkurrence, der bl.a. giver svar på, hvordan byens industrielle kulturarv kan bevares og styrkes i den fremtidige udvikling af byens liv og identitet. Vinderne af konkurrencen Stålsatte Byrum blev SLETH A/S og Erik Brandt Dam Arkitekters forslag 'Landskab, værk og by'.