x

Bymidten er under pres 

I Frederiksværk bliver bymidten ikke brugt nær så meget, som man kunne ønske. Det har resulteret i et butiksliv, der er under pres. Halsnæs Kommune har derfor søgt støtte gennem vores kampagne Hovedbyer på Forkant med henblik på at styrke livet i bymidten.  

Et nyt byrum med afsæt i byens industrihistorie

Planen er, at skabe et nyt byrum i tilknytning til gågaden og kanalen, hvor kanalen skal styrkes som et historisk element i byen. Byrummet skal opfordre til ophold med mulighed for leg og formidling af byens industrihistorie, hvilket bl.a. vil blive gjort gennem legepladser, nye broer, amfi og en ny plads. Derudover vil stålværket bidrage med forskønnelse af det anlæg, der henter kølevand fra kanalen. Ønsket er, at byrummet skal skabe mere liv i bymidten, og at det skal have et stærkt afsæt i byens brug af vandkraft.