x

I disse år investeres der milliarder i at skabe bedre balance i landets mest udsatte boligområder. Det stiller nye krav til de almene boligorganisationer, som skal til at spille en mere aktiv, udadvendt og strategisk rolle for at få områderne bundet bedre sammen med omkringliggende byområder.

Fremtidens boligorganisation er et forskningsprojekt som skal undersøge, hvordan boligorganisationerne forstår deres nye rolle, og hvordan boligorganisationerne kan blive gearet til at varetage rollen som strategisk byudvikler.

Projektet skal indsamle erfaringer med strategiske samarbejder med udgangspunkt i fire caseområder:

 • Kildeparken i Aalborg Kommune v. Himmerland Boligforening
 • Tingbjerg i Københavns Kommune v. SAB/KAB
 • Ringparken i Slagelse Kommune v. FOB
 • Stengårdsvej i Esbjerg Kommune v. Boligforeningen UngdomsboProjektet består af to dele.

Projektet besår af to dele: Et ph.d.-projekt, som undersøger boligorganisationens strategiske rolle i omdannelsen af de fire almene boligområder, og inddrager erfaringer fra andre danske og internationale cases. Og en anden del, som har til formål at udvikle en model for fremtidens boligorganisation og en række anbefalinger til, hvordan boligorganisation, kommune og private aktører kan styrke deres strategiske samarbejde.

Forskningsprojektets resultater vil blive formidlet i tre arbejdsrapporter : 1) et katalog over internationale erfaringer  2) caseanalyser og 3) erfaringer fra workshops samt en model for fremtidens boligorganisation og anbefalinger. Projektets resultater vil også blive formidlet igennem artikler til fagblade og oplæg på konferencer. Derudover vil den ph.d.-studerende som en del af forskningsprocessen køre en blog med det formål at engagere forskere, praktikere og andre interesserede i projektet.

Projektets partnere:

 • Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • BUILD, Aalborg Universitet
 • Aalborg Kommune
 • Himmerland Boligforening
 • Københavns Kommune
 • KAB
 • Slagelse Kommune
 • FOB
 • Esbjerg Kommune
 • Boligforeningen Ungdomsbo
 • Brabrand Boligforening

Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Realdania.