x

Der findes ingen facitliste for god byudvikling, da ethvert byudviklingsprojekt bør tage afsæt i en bys eller et byudviklingsområdes unikke kendetegn. Derfor har Realdania By & Byg i 2010 udarbejdet analysen ”Fremtidens By” i samarbejde med de to konsulentfirmaer ReD Associates og Rambøll Management med det formål at inspirere og kvalificere arbejdet med bæredygtig byudvikling og byomdannelse.

Analysen henvender sig til alle med interesse for byer og byudvikling som eksempelvis byplanlæggere, developere, arkitekter, politikere, embedsmænd, lokaludvalg, borgergrupper og privatpersoner, og den er et supplement til traditionelle måder at tænke byudvikling på.

Analysen beskriver fremtidens by ud fra tre perspektiver:

  1. Kendetegn ved forskellige bytyper. Analysen udpeger syv forskellige danske bytyper. Du kan finde din egen bytype og sammenligne den med andre.

  2. Kendetegn ved forskellige beboertyper. Analysen definerer fire forskellige beboertyper ud fra deres forhold til det sted, hvor de bor.

  3. Påvirkning fra forskellige trends i omverdenen. Analysen gennemgår 35 trends, der påvirker vores måde at bo i og bruge byen på. Tendenserne er inddelt efter megatrends, hverdagstrends og bytrends.

”Fremtidens By” skal give energi til diskussionen om bæredygtig byudvikling og give mulighed for at reflektere over, hvilket udgangspunkt man som planlægger eller politiker arbejder med i lokalsamfundet: Hvad præger den bytype, man tilhører, hvilke beboertyper ville passe til den nye områdeplan, og hvilke sociale trends vil man imødekomme og inspireres af.