x

50 års erfaring med autisme

Ro, tryghed og overskuelighed er vigtige faktorer, når børn med autisme opholder sig på en døgninstitution. Sofieskolen har gennem 50 år været en specialinstitution for børn med autisme, med både børnehave, skole og fritidsordning. Skolen tilbyder også døgnophold.

Sofieskolen yder hver dag højt specialiseret hjælp til børn med autisme, som ofte har sammensatte og behandlingskrævende forstyrrelser. Før ombygningen kunne bygningernes fysiske indretning og stand ikke leve op til de behov, som børnene og deres forældre har i dag.  

Derfor valgte vi i Realdania – sammen med Den A.P. Møllerske Støttefond og Sofiefonden – at give Sofieskolen bedre fysiske rammer at opholde sig i. Vi har i projektet fokuseret på døgnmiljøet på skolen.

Nyt døgnmiljø

Det nye døgnmiljø tænkes indrettet med små, sammenhængende beboelige enheder med plads til 3-5 børn i hver. Det bidrager til, at børnene kan føle sig trygge og blive støttet individuelt i at udvikle deres selvstændighed.

De nye beboelige enheder indeholder desuden de samme fordele som en stor bo afdeling, Hver enhed har både køkkenfaciliteter, nattevagter og medarbejdernes muligheder for at dele viden med hinanden.

Byggeriet stod færdigt i 2015.