x

Børn og unge med autisme får nye, optimale rammer

Pressemeddelelse 20. december 2013

Sofieskolen har siden 1968 drevet døgninstitution for børn og unge med autisme. De to afdelinger er beliggende i Bagsværd og i Hareskoven. Bygningerne er i dag nedslidte og umoderne. Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Sofiefonden går nu sammen om at udvikle et nyt hus på grunden i Hareskoven, som skal give børnene, deres forældre og husets medarbejdere optimale rammer.

Ro, tryghed og overskuelighed er vigtige faktorer, når børn med autisme opholder sig på en døgninstitution. Sofieskolen har gennem snart 50 år været en specialinstitution for børn med autisme, med børnehave, skole og fritidsordning, og siden 1968 har døgnafdelinger også været en del af tilbuddet. Her yder man højt specialiseret hjælp til denne gruppe børn, som ofte har meget sammensatte og behandlingskrævende forstyrrelser. Imidlertid lever døgninstitutionens fysiske indretning og stand ikke længere op til de behov, som børnene og deres forældre har, når et døgnmiljø er nødvendigt.

Sammen med Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania er Sofiefonden/Sofieskolen nu gået i gang med at udvikle et nyt og moderne døgnmiljø på den smukt kuperede grund i Hareskoven.

Ambitionen er at skabe de bedst mulige rammer for børn med autisme. Det nye døgnmiljø tænkes indrettet med små, sammenhængende boenheder med plads til 3-5 børn i hver, så børnene kan føle sig trygge og blive støttet individuelt i at udvikle deres selvstændighed. Samlet skal det nye miljø indeholde de samme fordele som en stor boafdeling har, for eksempel fælles køkkenfaciliteter, nattevagter og medarbejdernes muligheder for at dele viden med hinanden.

Det nye bo-miljø bliver designet med udgangspunkt i de principper, som i 2010 er udviklet til et modelprogram for ældre med autisme og i generelle problemstillinger vedrørende autisme. Der bliver afholdt en række workshops og temamøder med børn, forældre, medarbejdere og relevante videnspersoner, som skal bidrage med erfaringer og ønsker til indretningen.

Det nye hus forventes færdigt i 2015.