x

Projektets formål var at undersøge, om det er muligt at forbedre design, æstetik, miljø og indeklima for facadeelementer af beton. Man mente, at der var uudnyttede muligheder for facadeelementer af beton, og at disse burde afdækkes, så arkitekter og bygherrer fremover har mulighed for at anvende beton til fremtidens facadeelementer.

Den synlige facade i erhvervs- og boligbyggeri konstrueres ofte i glas, stål, murværk og til dels træ, hvorimod facadeelementer af beton taber terræn. Blandt de forskellige årsager til betons dårlige image er en ikke tilfredsstillende patinering af beton og i nogle tilfælde problemer med kuldebroer ved vinduer, ved elementsamlinger og mod fundamenter.

Det var målet at udvikle facadeelementer i beton, der kan:

  • Forbedre den arkitektoniske standard
  • Modsvare de krav, der vil blive stillet i det reviderede bygningsreglement
  • Skabe sikre løsninger, der kan stå i vort klima uden at miste sine æstetiske kvaliteter
  • Anvende miljørigtige løsninger, herunder reducere energiforbruget til opvarmning
  • Bidrage til at skabe et godt indeklima

I projektet lagde man særlig vægt på at foreslå løsninger for væg- og facadeløsninger i deres helheder og med høj arkitektonisk kvalitet.