x

Kommuner i forstæder skulle debattere bæredygtighed

Fremtidens Forstæder var en kampagne henvendt landets kommuner i forstæderne. Kampagnen blev til, fordi der var et behov for en debat om, hvordan forstæderne kunne blive mere bæredygtige set i lyset af den stigende biltrafik, øgede energipriser og klimaforandringer med mere nedbør. Desuden var der behov for en debat om, hvordan forstæderne kunne indrettes til en fremtid med langt flere ældre, og hvordan man i byudviklingen kunne gøre noget for at modvirke isolation af socialt udsatte.

Seks kommuner blev udvalgt

Kampagnen blev indledt med seks arkitektkonkurrencer, der blev gennemført i et samarbejde med seks udvalgte kommuner. Furesø Kommune var udvalgt på forhånd, mens de resterende fem blev valgt ud blandt de kommuner, der i foråret 2011 sendte forslag ind til konkurrencen.

COWI ved Svend Erik Rolandsen varetog kampagneledelsen og Akademisk Arkitektforening var koblet på som konkurrencesekretariat for de enkelte konkurrencer. Desuden var der knyttet et rådgivende udvalg til kampagnen bestående af kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landsskabsstyrelsen, professor Claus Bech Danielsen og forskningschef Hans Thor Andersen fra SBI, samt lektor Tom Nielsen, Aarhus Arkitektskole.

 

Albertslund Kommune arbejdede med Hersted Industripark som eksempel på, hvordan der kunne skabes urbanitet og en funktionsblandet by til mennesker ud af 1960'ernes industriområder, der var skabt til lastbiler, storproduktion og gods. Konkurrencen skulle blandt andet give bud på, hvordan der kunne udvikles en miljø- og energirigtig plan for et bæredygtigt forstadskvarter ved en fremtidig letbane.  

Furesø Kommune arbejdede med udvikling af Farum midtby under overskriften ”Farum i udvikling”. Projektet omfattede Bybækgrunden, Farum Midtpunkt, forbindelsen til Farum Bytorv, den østlige del af Farum erhvervsområde, Farum Rådhus og Kulturhus samt forbindelsen til stationen og stationsområdet. 

Tre tegnestuer blev i 2011 udvalgt til finalen i Furesø Kommunes og Realdanias arkitektkonkurrence. Den 28. februar blev vinderforslaget udvalgt. Vinderforslaget var udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Tyréns AB (SE) og Lise Gamst. 

Glostrup Kommune fokuserede på Ejby Erhvervsområde som eksempel på et nyere erhvervsområde med mange vidensarbejdspladser. Her var der behov for et kvalitetsmæssigt løft, mere byliv og bedre integration med naboområderne. Planen skulle også understøtte grundlaget for en fremtidig letbane.

Guldborgsund Kommune arbejdede med Ydre Østerbro i Nykøbing Falster som eksempel på fornyelse af et forstadskvarter i en provinsby, der er bygget op som en videreudvikling af en nyklassicistisk byplan fra 1920'erne. Der var blandt andet behov for at forbedre adgangen til rekreative områder og skabe en tættere integration af bolig- og erhvervsområderne i bydelen.

Vejle Kommune fokuserede på Søndermarken som eksempel på fornyelse af et blandet forstadsområde i en større provinsby. Bydelen skulle være et eksempel på, hvordan et eksisterende sammensat byområde kunne udvikles til et bæredygtigt område. Det var også planen at arbejde med forbedringer af et bydelscenter i området.

Aalborg Kommune arbejdede med Aalborg Øst. Her lå der en investeringsplan på flere milliarder kroner i infrastruktur, hospital, uddannelser mv. Konkurrencen skulle fungere som internationalt eksempelprojekt på fremtidens bæredygtige forstad i globalt perspektiv. Målet var at skabe sammenhæng i og imellem forstadens enklaver – parcelhuse, almene boliger, erhvervsområder, videninstitutioner, infrastrukturer, landskaber og overskudsrum.