x

Forstæderne er populære. Her bor, arbejder eller færdes mere end halvdelen af den danske befolkning, og en stor del af erhvervsudviklingen, kultur-, sports- og uddannelsesaktiviteterne foregår i forstæderne. I forstæderne finder man kvaliteter som grønne omgivelser, nærhed til naturen, et aktivt idræts- og foreningsliv og et stort udvalg af boligformer.

Der er imidlertid behov for en debat om, hvordan forstæderne kan blive mere bæredygtige. Blandt andet set i lyset af den stigende biltrafik, øgede energipriser og klimaforandringer med mere nedbør. Og der er behov for debat om, hvordan forstæderne kan indrettes til en fremtid med langt flere ældre, og hvordan man i byudviklingen kan gøre noget for at modvirke isolation af socialt udsatte.

Fremtidens Forstæder er en kampagne henvendt til landets kommuner.  

Kampagnens indledes med seks arkitektkonkurrencer, der bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania og seks udvalgte kommuner. Furesø Kommune var forhåndsudvalgt, mens de resterende fem er valgt ud blandt de kommuner, der i foråret 2011 sendte forslag ind til konkurrencen.

De seks kommuner er:

Albertslund Kommune arbejder med Hersted Industripark som eksempel på, hvordan der kan skabes urbanitet og en funktionsblandet by til mennesker ud af 1960'ernes industriområder, der er skabt til lastbiler, storproduktion og gods. Konkurrencen skal blandt andet give bud på, hvordan der kan udvikles en miljø- og energirigtig plan for et bæredygtigt forstadskvarter ved en fremtidig letbane.  

Furesø Kommune arbejder med udvikling af Farum midtby under overskriften ”Farum i udvikling”. Projektet omfatter Bybækgrunden, Farum Midtpunkt, forbindelsen til Farum Bytorv, den østlige del af Farum erhvervsområde, Farum Rådhus og Kulturhus samt forbindelsen til stationen og stationsområdet. 

Tre tegnestuer blev i 2011 udvalgt til finalen i Furesø Kommunes og Realdanias arkitektkonkurrence. Den 28. februar blev vinderforslaget udvalgt. Det er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Tyréns AB (SE) og Lise Gamst.  Læs mere på  Furesø Kommunes hjemmeside.

Glostrup Kommune fokuserer på Ejby Erhvervsområde som eksempel på et nyere erhvervsområde med mange vidensarbejdspladser. Her er der behov for et kvalitetsmæssigt løft, mere byliv og bedre integration med naboområderne. Planen skal også understøtte grundlaget for en fremtidig letbane.

Guldborgsund Kommune arbejder med Ydre Østerbro i Nykøbing Falster som eksempel på fornyelse af et forstadskvarter i en provinsby, der er bygget op som en videreudvikling af en nyklassicistisk byplan fra 1920'erne. Der er blandt andet behov for at forbedre adgangen til rekreative områder og skabe en tættere integration af bolig- og erhvervsområderne i bydelen.

Vejle Kommune fokuserer på Søndermarken som eksempel på fornyelse af et blandet forstadsområde i en større provinsby. Bydelen skal være et eksempel på, hvordan et eksisterende sammensat byområde kan udvikles til et bæredygtigt område. Det er også planen at arbejde med forbedringer af et bydelscenter i området.

Aalborg Kommune arbejder med Aalborg Øst. Her investeres i de kommende år flere milliarder kroner i infrastruktur, hospital, uddannelser mv. Konkurrencen skal fungere som internationalt eksempelprojekt på fremtidens bæredygtige forstad i globalt perspektiv. Målet er at skabe sammenhæng i og imellem forstadens enklaver – parcelhuse, almene boliger, erhvervsområder, videninstitutioner, infrastrukturer, landskaber og overskudsrum.

Konkurrenceprogrammerne kan læses og downloades på kampagnens hjemmeside forstaden.dk, efterhånden som de offentliggøres.  

COWI ved Svend Erik Rolandsen varetager kampagneledelsen for Realdania. Akademisk Arkitektforening er koblet på som konkurrencesekretariat for de enkelte konkurrencer. 

Der er knyttet et rådgivende udvalg til kampagnen bestående af kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landsskabsstyrelsen, professor Claus Bech Danielsen og forskningschef Hans Thor Andersen fra SBI, samt lektor Tom Nielsen, Aarhus Arkitektskole.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere