Fremtidens Herregård

Kampagnen "Fremtidens Herregård" skal sikre de danske herregårdes fremtidige eksistens. De historiske bygninger skal bevares, men samtidig også videreudvikles, så de kan bruges til mere nutidige og almene formål.

Danmarks godt 600 herregårde rummer kulturmiljøer og bygninger, som repræsenterer det fineste af den ældre bygningskunst. Men en stor del af herregårdenes historiske bygninger er truede, og en unik kulturarv risikerer at gå tabt. Visionen er at skabe liv i herregårdenes gamle bygninger, for derved at sikre at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt.

Herregårde som dynamoer for udvikling 

I 2008 iværksatte Realdania kampagnen Fremtidens Herregård, der skal være med til at kvalificere og sikre eksistensgrundlaget for herregårdene i fremtiden. Kampagnen skal i samarbejde med herregårdsejerne udvikle bud på, hvordan de danske herregårde - i vores tid – kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet.

Kampagnen har via. 3 idékonkurrencer, som alle landets herregårde har kunnet deltage i, fundet en række projekter der videreudvikles fra ideer, koncepter og forretningsplaner til genanvendelse af herregårdenes bygninger. Genanvendelser som viser, hvordan nye forretningsområder og nye anvendelser bidrager til at sikre bygningerne og helhederne og til lokal udvikling og dynamik.

De valgte projekter giver – hver på deres måde - nye bud på, hvordan der kan skabes liv i herregårdenes funktionstømte bygninger og har potentiale til at gøre herregårdene til lokale dynamoer og forandringsagenter.

Ud over støtten til de enkelte projekter skal Fremtidens Herregård opbygge et stærkt vidensmiljø på feltet og løbende formidle resultaterne, blandt andet i form af seminarer, konferencer, website og nyhedsbreve.

Der er afsat 175 mio. kr. til Fremtidens Herregård, som løber frem til 2016. Sekretariatet for Fremtidens Herregård er placeret hos Dansk Bygningsarv. Desuden organiseres kampagnen via et rådgiverpanel sammensat af fagfolk, der alle har dybdegående viden om herregårdenes situation og udvikling.

Vidste du, at...

 • 79 % af danskerne kunne forestille sig at spise middag og overnatte på en herregård.
 • 79,1 % af danskerne kunne forestille sig at deltage i kulturelle og oplysende arrangementer som koncerter, politiske debatmøder, historiske foredrag og lignende på en herregård. 

(Undersøgelse foretaget af Bygningskultur Danmark, 2008)


 

Udvalgte projekter:

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2008
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 175 mio. kr.
 • Websites
 • Fremtidens Herregård

Kontakt

 • Nyheder

 • Idékonkurrencer

 • Video

 • Relaterede projekter

Idékonkurrencer

Idékonkurrencer

3. Fase - 2013

Udbudsform

Åben idékonkurrence

Antal deltagere

12 projektforslag er udvalgt og støttes hver med 200.000 kr. til udvikling og kvalificering. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering. 

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Britta Andersen, direktør på Gammel Estrup og leder af

Center for Herregårdsforskning.

Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster.

Lars Nicolai Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus,

Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

2. Fase - 2010

Udbudsform

Åben idékonkurrence 

Antal deltagere

34

Vindere

 • Sølledstedgaard på Lolland, der vil indrette en tidligere hestestald med produktionsanlæg og besøgscenter med sukkerproduktion som omdrejningspunkt. 
 • Lundsgaard på Fyn, der indretter boliger og udvikler en helt ny driftsmodel for højkvalitetsfødevarer, der er nært knyttet til stedet.
 • Vognserup på Vestsjælland der indretter en bindingsværkslade fra 1700-tallet til samvær baseret på sundhed, sport og leg, f.eks. henvendt til lejrskoler.
 • Hverringe på Fyn udvikler et nyt center for bygningsrestaurering.
 • Tranekær på Langeland indretter konferencefaciliteter og indkvartering på en nytænkende måde, hvor privatliv på herregården forenes med erhvervsturisme.

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Britta Andersen, direktør på Gammel Estrup og leder af

Center for Herregårdsforskning.

Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster.

Lars Nicolai Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus,

Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

1. Fase - 2008

Udbudsform

Åben idékonkurrence 

Årstal

2008

Antal deltagere

57

Vindere
10 realiseringsprojekter

Voergaard i Vendsyssel 
Engelholm på Sydsjælland 
Gram Slot i Sønderjylland 
Nørholm Gods i Vestjylland 
Borreby på Sydvestsjælland

Knuthenlund på Lolland 
Hørbygaard på Vestsjælland 
Billesskov på Vestfyn 
Lindenborg Gods i Himmerland 
Børglum Kloster i Vendsyssel

9 konceptudviklingsprojekter

Søllestedgaard på Lolland 
Klarupgaard i Nordjylland 
Gyldensteen på Nordfyn 
Bramstrup på Midtfyn 
Lundsgaard på Østfyn

Tranekær på Langeland 
Halsted Kloster på Lolland 
Wedellsborg på Vestfyn 
Vognserup på Vestsjælland

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania. 
Britta Andersen, direktør på Gl. Estrup og leder af Center for Herregårdsforskning. 
Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster. 
Lars Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus, Institut for Arkitektonisk Kulturarv. 

Video

Relaterede projekter Se alle projekter

Nørre Vosborg

Kongsgården

Bregentved barokhave

Børglum Kloster

{{ title }}

{{ description }}