x

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier.

Danmarks godt 600 herregårde udgør en vigtig del af danskernes fælles historie og kulturarv, men i dag er mange af herregårdenes historiske bygninger truede. De gamle driftsbygninger kan ikke længere bruges til deres oprindelige formål, for de prægtige stalde, lader, kornmagasiner og ridehuse lever ikke længere op til de krav, som moderne landbrugsdrift stiller. En bygning i brug bliver derimod vedligeholdt forbedret, varmet op og holdt øje med, og derfor er brug den absolut bedste bevaringsstrategi.

Bygningerne skal bruges – om ikke til afgrøder og dyr, så til messer, kontorer, kurser, teater, foreningsliv, udstillingslokaler eller salg af fødevarer.

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Idékonkurrencer

3. Fase - 2013

Udbudsform

Åben idékonkurrence

Antal deltagere

12 projektforslag er udvalgt og støttes hver med 200.000 kr. til udvikling og kvalificering. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering. 

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Britta Andersen, direktør på Gammel Estrup og leder af

Center for Herregårdsforskning.

Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster.

Lars Nicolai Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus,

Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

2. Fase - 2010

Udbudsform

Åben idékonkurrence 

Antal deltagere

34

Vindere

  • Sølledstedgaard på Lolland, der vil indrette en tidligere hestestald med produktionsanlæg og besøgscenter med sukkerproduktion som omdrejningspunkt. 
  • Lundsgaard på Fyn, der indretter boliger og udvikler en helt ny driftsmodel for højkvalitetsfødevarer, der er nært knyttet til stedet.
  • Vognserup på Vestsjælland der indretter en bindingsværkslade fra 1700-tallet til samvær baseret på sundhed, sport og leg, f.eks. henvendt til lejrskoler.
  • Hverringe på Fyn udvikler et nyt center for bygningsrestaurering.
  • Tranekær på Langeland indretter konferencefaciliteter og indkvartering på en nytænkende måde, hvor privatliv på herregården forenes med erhvervsturisme.

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Britta Andersen, direktør på Gammel Estrup og leder af

Center for Herregårdsforskning.

Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster.

Lars Nicolai Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus,

Institut for Arkitektonisk Kulturarv.

1. Fase - 2008

Udbudsform

Åben idékonkurrence 

Årstal

2008

Antal deltagere

57

Vindere
10 realiseringsprojekter

Voergaard i Vendsyssel 
Engelholm på Sydsjælland 
Gram Slot i Sønderjylland 
Nørholm Gods i Vestjylland 
Borreby på Sydvestsjælland

Knuthenlund på Lolland 
Hørbygaard på Vestsjælland 
Billesskov på Vestfyn 
Lindenborg Gods i Himmerland 
Børglum Kloster i Vendsyssel

9 konceptudviklingsprojekter

Søllestedgaard på Lolland 
Klarupgaard i Nordjylland 
Gyldensteen på Nordfyn 
Bramstrup på Midtfyn 
Lundsgaard på Østfyn

Tranekær på Langeland 
Halsted Kloster på Lolland 
Wedellsborg på Vestfyn 
Vognserup på Vestsjælland

Dommerkomité

Christian Andersen, projektleder i Realdania. 
Britta Andersen, direktør på Gl. Estrup og leder af Center for Herregårdsforskning. 
Jens Risom, godsforvalter på Gisselfeld Kloster. 
Lars Bock, Lektor på Arkitektskolen Aarhus, Institut for Arkitektonisk Kulturarv.