x

20 projekter udvalgt til at vise vejen til Fremtidens Herregård

Pressemeddelelse

20. oktober 2008

20 herregårde fordelt over hele landet er i Realdanias idékonkurrence om Fremtidens Herregård blevet udvalgt som vindere. 10 herregårde med ønske om at gennemføre konceptudviklingsprojekter modtager hver op til 500.000 kr. til udvikling af et projekt, der afdækker både de forretningsmæssige og bygningsmæssige muligheder for at virkeliggøre nye aktiviteter på herregårdene. 10 herregårde med konkrete byggeplaner - der samlet repræsenterer en værdi på over 150 mio. kr. - går videre i en dialog, som skal afklare Realdanias samarbejdsmuligheder med hver enkelt projektejer. Som støtte til gennemførelse af realiseringsprojekterne har Realdania afsat en pulje på op til 65 mio. kr.

Projekterne spænder bredt: herregårdsteater, kontorarbejdspladser i avlsbygninger, specialmalteri, biomedicinsk udviklingscenter, jagtslot, økologisk ambassade og moderne musik i historiske rammer er blot nogle af de 20 opfindsomme og kreative projektforslag. Der er udpeget 7 projekter i Jylland, 5 projekter på Fyn, 1 projekt på Langeland, 4 projekter på Sjælland og 3 på Lolland.

De 20 vinderprojekter er ifølge Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania, gode eksempler på nytænkning, når det gælder om at udvikle og revitalisere de danske herregårde med respekt for deres unikke bygnings- og kulturarv. Vinderne er udvalgt ud fra et bredt felt af konkurrenceforslag der er blevet indlevet på baggrund af idékonkurrencen udskrevet i foråret 2008.

"Det er opmuntrende at se de mange bud på fremtidens herregård, der spænder lige fra teater, kontor- og kursusvirksomheder, over turismeprojekter til sociale tiltag i samarbejde med kommunen og landbrugsmæssig merværdiproduktion. De 20 udvalgte projektforslag viser en mangfoldig buket af gode idéer til, hvordan man kan drive herregård i fremtiden, sådan at de historiske omgivelser bevares som ramme om nye former for liv, aktiviteter og forretning" siger Flemming Borreskov.

Fremtidens Herregård har været en invitation til de danske herregårde om at byde ind med ideer til, hvordan man kan drive herregård i fremtiden, sådan at de historiske omgivelser bevares som ramme om nye former for liv, aktiviteter og forretning.

"Herregårdene rummer et stort potentiale til at blive fremtidens dynamoer på landet. Med alt hvad det indebærer af flere arbejdspladser, lokal dynamik og en mere fremtrædende plads til herregårdens lokale og regionale bagland på danmarkskortet. Og nyt liv i de historiske bygninger kan være med til at sikre unikke herregårdsmiljøer og bygningsarv for eftertiden," understreger Flemming Borreskov.

Baggrunden for idékonkurrencen om Fremtidens Herregård er, at der gennem de seneste ca. 100 år er sket en stor udvikling i livet på herregårdene. De rammemæssige betingelser for herregårdens drift er, ligesom for landbruget generelt, forandret markant, og i dag konkurreres der på landbrugsdriften på lige fod med det øvrige landbrug, der ikke i samme grad som herregårdene har fredet og bevaringsværdige bygninger, der skal indpasses i driften.

Dette har sat sine spor på herregårdenes bygninger, idet en løbende mekanisering og effektivisering af landbruget har ført til den funktionstømning af herregårdenes bygninger, der er en af de største trusler mod herregårdenes bygningskulturelle arv. Og som stiller helt nye krav til bygningsmassen.

De 10 herregårde med realiseringsprojekter, der vil vise konkrete eksempler på genanvendelse af herregårdenes bygninger og nu skal i dialog med Realdania om, hvordan støtten konkret skal bruges, er:

• Voergaard i Vendsyssel
• Engelholm på Sydsjælland
• Gram Slot i Sønderjylland
• Nørholm Gods i Vestjylland
• Borreby på Sydvestsjælland

• Knuthenlund på Lolland
• Hørbygaard på Vestsjælland
• Billesskov på Vestfyn
• Lindenborg Gods i Himmerland
• Børglum Kloster i Vendsyssel

De 10 herregårde med konceptudviklingsprojekter, der vil videreudvikle ideer til genanvendelse af herregårdenes bygninger, er:

• Søllestedgaard på Lolland
• Klarupgaard i Nordjylland
• Gyldensteen på Nordfyn
• Bramstrup på Midtfyn
• Lundsgaard på Østfyn

• Tranekær på Langeland
• Halsted Kloster på Lolland
• Rosenholm i Østjylland
• Wedellsborg på Vestfyn
• Vognserup på Vestsjælland

Selve idékonkurrencen er en del af Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Over en 5-årig periode frem til 2012 vil kampagnen udvikle nye bud på, hvordan man skaber liv i herregårdenes gamle bygninger. Realdania ønsker derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt. Kampagnen har særligt fokus på at bevare de enestående, historiske bygningsværker - og nyt liv i de funktionstømte bygninger er den bedste form for bygningsbevaring.

Læs mere om Fremtidens Herregård og vinderprojekterne på www.fremtidensherregaard.dk

 

Yderligere oplysninger
Realdania, projektleder Christian Andersen, tlf. 70 11 66 66
Projektsekretariat/Bygningskultur Danmark, projektleder Peter Tom-Petersen, tlf. 33 33 99 10