x

Fremtidens Herregård udskriver ny idékonkurrence

Pressemeddelelse

8. februar 2010

Kontorarbejdspladser i avlsbygninger, herregårdsteater, specialmalteri, biomedicinsk udviklingscenter eller økologisk ambassade. Idéerne til nye anvendelsesmuligheder på landets herregårde er mangfoldige. Nu udskriver Realdania en ny idékonkurrence som led i den 5-årige kampagne Fremtidens Herregård. Konkurrencen er en invitation til de danske herregårdsejere om at byde ind med projekter, der kan være med til at gøre herregårdene til dynamoer i landdistrikterne.

test

Mange af herregårdenes tidligere landbrugsbygninger står i dag tomme og udgør dermed, i kraft af deres særlige historiske, bygningsmæssige og kulturelle værdier, et uudnyttet potentiale. De funktionstømte bygninger kan nemlig bruges til nye formål og medvirke til, at herregårdene igen kan spille en aktiv rolle i udviklingen på landet.

Men herregårdene står også over for store udfordringer: Økonomien er under pres, og den forretningsudvikling, der er nødvendig for at bringe liv og aktiviteter tilbage til de tomme bygninger er udfordret af love og regler samt af herregårdenes størrelse, organisationsform og kompetencer.

Som del af kampagnen Fremtidens Herregård udskriver Realdania endnu en konkurrence. Realdania indledte allerede i 2008 samarbejde med 19 herregårde, som blev udvalgt til at modtage støtte på baggrund af kampagnens første konkurrence. Den nye idékonkurrence er en invitation til ejerne om at byde ind med projekter, der skaber nye forretningsområder, aktiviteter og arbejdspladser i de tomme landbrugsbygninger på herregårdene.

"Herregårdene rummer et stort potentiale til at blive fremtidens dynamoer på landet, og de kan være med til at skabe flere arbejdspladser, oplevelsesmuligheder og ikke mindst styrke bosætningen i områder, der har brug for det. Samtidig vil nyt liv i de historiske bygninger være med til at sikre unikke herregårdsmiljøer og bygningsarv for eftertiden", siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Idékonkurrencen støtter udelukkende realiseringsprojekter med klare mål for forretningsudvikling og bygningsbevaring. Forslagene kan både omfatte genanvendelse af enkelte bygninger og hele bygningskomplekser eller herregårdsmiljøer. Projekterne skal understøtte herregårdenes udvikling med udgangspunkt i de enkelte lokalområders sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer. Nye former for landbrugsproduktion, boliger, nye erhverv, og oplevelses- og kulturprodukter er alle eksempler på projekter, som kan tænkes at få støtte.

"Det er vores håb, at idékonkurrencen vil føre til projekter, som kan åbne ejernes og omverdenens øjne for nye forretningsområder, muligheder og aktiviteter på herregårdene. Derfor er overliggeren for idékonkurrencens projektforslag sat højt. Vi søger velunderbyggede, kreative og visionære forslag, som vil skabe inspiration for de mange herregårde rundt om i landet, der står over for tilsvarende udfordringer," uddyber Hans Peter Svendler.

FAKTA

Om idékonkurrencen 2010
Konkurrenceforslagene skal afleveres senest den 7. maj 2010 klokken 12. Realdania udvælger herefter op til seks projekter til at modtage støtte. Den samlede, maksimale støtteramme til idékonkurrencen 2010 udgør 33 mio. kroner. De udvalgte projekter offentliggøres den 28. juni 2010.

Konkurrencematerialet findes på www.fremtidensherregaard.dk, hvor man også kan downloade eller rekvirere den hvidbog, som kampagnen lancerede i oktober 2009. Hvidbogen er en udførlig analyse af herregårdenes muligheder og udfordringer, og det ses gerne at de enkelte projektforslag i idékonkurrencen forholder sig aktivt til dens indhold.

Om Fremtidens Herregård
Realdania iværksatte i 2008 den 5-årige kampagne Fremtidens Herregård, der skal være med til at revitalisere de danske herregårde. Kampagnen skal i samarbejde med herregårdsejere udvikle bud på, hvordan de danske herregårde - i vores tid - kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet. Der er afsat 100 mio. kr. til kampagnen. Det overordnede formål er at skabe liv i herregårdenes funktionstømte bygninger for derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt.

Fremtidens Herregård omfatter to idékonkurrencer, hvor landets herregårde har mulighed for at deltage. Den første idékonkurrence, som resulterede i tilsagn om støtte til 19 projekter, blev afholdt i 2008.

Fremtidens Herregård er udviklet og gennemføres af Realdania. Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen. Læs mere på www.fremtidensherregaard.dk og tilmeld dig kampagnens nyhedsbrev.