x

Ny forretningsidé + gammel bygningsarv = Fremtidens Herregård

Pressemeddelelse

28. juni 2010

Sukker, økologi, sport og leg, erhvervsturisme, bevaringscenter. Det er nogle af nøgleordene for de fem bud på revitalisering af herregårde, som netop har vundet den anden idékonkurrence i Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Også tre andre af konkurrencens øvrige deltagere bliver præmieret for nytænkende idéudvikling. Kendetegnende for dem alle er, at herregårdenes bygninger vil blive taget i brug til nye formål.

De fem vinderprojekter er Sølledstedgaard på Lolland, der vil indrette en tidligere hestestald med produktionsanlæg og besøgscenter med sukkerproduktion som omdrejningspunkt. Det er Lundsgaard på Fyn, der indretter boliger og udvikler en helt ny driftsmodel for højkvalitetsfødevarer, der er nært knyttet til stedet. På Vognserup på Vestsjælland indrettes en bindingsværkslade fra 1700-tallet til samvær baseret på sundhed, sport og leg, f.eks. henvendt til lejrskoler. Hverringe på Fyn udvikler et nyt center for bygningsrestaurering og Tranekær på Langeland indretter konferencefaciliteter og indkvartering på en nytænkende måde, hvor privatliv på herregården forenes med erhvervsturisme.

Projekterne understreger ifølge Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, at revitalisering af herregårdenes unikke bygninger kan danne ramme om forretningsmæssig nytænkning og udvikling i landdistrikterne.

"I de projekter, som vi har udvalgt, går god bygningsbevaring og nytænkende bæredygtige forretningsmodeller hånd i hånd. De viser, at den bedste bygningsbevaring opnås ved, at man bruger bygningerne aktivt - og jeg er sikker på, at vi med tiden også vil se, at projekterne vil få stor betydning for de lokalsamfund, de ligger i", siger Hans Peter Svendler.

Ud over de fem udvalgte vinderprojekter præmieres tre projekter på baggrund af de fremsendte konkurrenceforslag. De tre er projekter på Stenalt på Norddjurs, som indretter ferielejligheder i en tidligere forpagterbolig kombineret med økologisk besøgscenter, Vennerslund på Falster, som udvikler refugium for erhvervsliv og private i bl.a. en tidligere hovedbygning, og Vosnæs nord for Århus, som etablerer bosted for unge og voksne udviklingshæmmede.

Målet med Fremtidens Herregård er at udvikle perspektiver på, hvordan herregårdene igen kan blive dynamoer for udvikling på landet. Ejerne viser med de i alt 34 indkomne projektforslag, at de har stor vilje til fornyelse og gode visioner for, hvordan bygningskulturen kan spille en aktiv rolle på fremtidens herregård.

Læs mere om Fremtidens Herregård og vinderprojekterne på www.fremtidensherregaard.dk.

Fakta om Fremtidens Herregård

Idékonkurrencen indgår i Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Over en femårig periode frem til 2012 vil kampagnen udvikle nye bud på, hvordan man skaber liv i herregårdenes gamle bygninger. Realdania ønsker derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt. Kampagnen har særligt fokus på at bevare de enestående, historiske bygningsværker på en bæredygtig måde.

I alt 34 projekter har søgt om støtte i idékonkurrencen i 2010, som er den anden af to konkurrencer. Første konkurrence blev gennemført i 2008, hvor 19 projekter opnåede støtte. Der er samlet afsat 100 mio. kr. til kampagnen.

Baggrunden for idékonkurrencen om Fremtidens Herregård er, at rammerne om de danske herregårdes drift gennem de seneste ca. 100 år er forandret markant. Udviklingen byder på store udfordringer for de historiske bygninger, som ofte er funktionstømte. Fremtidens Herregård demonstrerer gennem visionære projekter i hele landet, hvordan bygningsarven kan blive et nyt aktiv for ejere, lokalområder og hele samfundet.

Fakta om de udvalgte projekter

Der er afsat en ramme på 33 mio. kr. til realiseringen af de fem vinderprojekter, der samlet set har en projektøkonomi på 73 mio. kr. De fem herregårde, som nu skal i dialog med Realdania om projektrealisering, er: 

  • Hverringe på Østfyn 
  • Lundsgaard på Østfyn 
  • Søllestedgaard på Lolland 
  • Tranekær på Langeland 
  • Vognserup på Vestsjælland

Projekterne fra Lundsgaard, Søllestedgaard, Tranekær og Vognserup fik tildelt støtte til konceptudvikling ved Fremtidens Herregårds idékonkurrence i 2008. Det er resultaterne af denne konceptudvikling, der nu søges realiseret. Projektet på Hverringe er helt nyt.

Herudover præmieres og indkøbes yderligere tre projekter for gode arkitektoniske og forretningsmæssige idéer.

Tre herregårde præmieres med hver 500.000 kr. De tre herregårde er:

  • Stenalt på Djursland
  • Vennerslund på Falster
  • Vosnæs nord for Århus