x

Herregården som forandringsagent

Pressemeddelelse

4. april 2013

Fra hestestald til besøgscenter med bæredygtig sukkerproduktion. Fra lade til konferencecenter. Og fra ridehus til teater. Med 15 afsluttede og 9 igangværende projekter er Realdanias kampagne Fremtidens Herregård allerede godt på vej til at skabe flere aktiviteter og bedre livskvalitet i landdistrikterne. Nu inviterer kampagnen igen alle danske herregårdsejere til at byde ind med idéer til projekter, der skaber lokal dynamik ved at udvikle nye forretningsområder, aktiviteter og oplevelser. Realdania har afsat i alt 75 mio. kr. til at udvikle og realisere op mod 10 projekter gennem kampagnen, og 18. juni 2013 er sidste mulighed for at være med.

test

Fremtidens Herregård lancerer ny idékonkurrence
På Lolland bliver Søllestedgaards tomme hestestald snart omdannet til centrum for produktion og formidling af bæredygtigt sukker. Gram Slot er på vej til at blive Sønderjyllands erhvervsmæssige og kulturelle fyrtårn gennem nyindretning af kostalden og den store holstenske lade. Og på Borreby ved Skælskør står herreborgens højloftede ridehus fra 1500-tallet færdigt som teatersal til glæde for lokale beboere og besøgende. Det er blot få eksempler på de i alt 24 projekter, der indtil nu har modtaget støtte gennem Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

Med afsæt i kampagnens positive resultater inviterer Fremtidens Herregård nu til en ny idékonkurrence. Frem mod 18. juni 2013 kan herregården byde ind med gode idéer til, hvordan herregårdens bygninger og omgivelser kan aktiveres, så de bidrager til dynamik og livskvalitet i landdistrikterne. Det kan være som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder og nye oplevelser - eller noget helt andet.

Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel vælger Realdania cirka 10 projektidéer, som efterfølgende skal videreudvikles til skitseprojekter. Og til slut vil 5-10 projekter blive udvalgt til at modtage støtte til realisering.

Fra visionære idéer til holdbare projekter

Kampagnen skal vise, hvordan der kan skabes nyt liv i de funktionstømte bygninger, samtidig med at herregårdenes potentiale til at skabe lokal forandring og udvikling foldes ud:

”Herregårdenes unikke bygninger og landskaber består, men herregårdenes historiske rolle som lokale dynamoer er svundet ind. I Realdania håber vi, at Fremtidens Herregårds nye idékonkurrence vil skabe yderligere opmærksomhed omkring herregårdenes potentiale til at skabe udvikling og dynamik med udgangspunkt i lokalområdernes særlige kvaliteter og ressourcer. Derfor søger vi visionære idéer, som efterfølgende kan udvikles til økonomisk bæredygtige realiseringsprojekter,” siger Christian Andersen, projektleder i Realdania, om baggrunden for Fremtidens Herregård.

Projekterne skal samtidig vise, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

”En stor del af herregårdenes historiske bygninger risikerer at gå tabt, fordi de ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål som driftsbygninger. Der er derfor brug for nye arkitektoniske tiltag, der kan udvikle bygningerne som ramme om nye aktiviteter,” uddyber Christian Andersen.

Læs mere på www.fremtidensherregård.dk 

FAKTA

Om kampagnen

Fremtidens Herregård blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har Fremtidens Herregård givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark.

Med kampagnens tredje idékonkurrence vil Realdania støtte projekter på danske herregårde, som viser, hvordan nye forretningsområder og nye anvendelser af bygninger og helheder bidrager til lokal udvikling og dynamik.

Kampagnen efterlyser idéer, som har potentiale til videreudvikling til økonomisk bæredygtige og velunderbyggede realiseringsprojekter. Projektidéerne skal give bud på, hvordan der kan skabes liv i herregårdenes funktionstømte bygninger, og samtidigt vise, hvordan herregårdene gennem nye aktiviteter kan udfolde deres potentiale som lokale dynamoer og forandringsagenter. Ansøgningsfrist er 18. juni 2013.

Dansk Bygningsarver sekretariat for kampagnen.

Læs mere på www.fremtidensherregård.dk

TRE EKSEMPLER PÅ FREMTIDENS HERREGÅRD

Sukker på Søllestedgaard

”Søllested Sukker" bliver navnet på en oplevelsesbaseret produktion af økologisk sukker i høj kvalitet på Søllestedgaard på Lolland. Som del af Fremtidens Herregård skal herregårdens tomme hestestald omdannes som ramme om produktion og formidling af bæredygtigt sukker af høj kvalitet.

Ejeren, Ulrik Theophill-Jørgensens vision er at skabe Danmarks første og mest anerkendte produktion af ’rent’ og bæredygtigt sukker og samtidig formidle fortællingen om, hvordan de grove sukkerroer forvandles til fint sukkerkrystal. Projektet demonstrerer, hvordan man kan konvertere en tidligere driftsbygning til en bygning med industriel produktion i lille skala kombineret med en oplevelsesbaseret forretning. Projektet vil også vise, hvordan man fortæller en god historie om kvalitets- og merværdiproduktion på basis af et landbrugsprodukt, der traditionelt sælges som billig bulkvare.

Projektet er under realisering.

Gram Slot skal være fyrtårn i Sønderjylland

På Gram Slot i Sønderjylland vil ejerne, Sanne og Svend Brodersen, genskabe herregården som det kulturelle og erhvervsmæssige fyrtårn, stedet før har været. De nye ejere er i gang med en omfattende revitalisering af herregården, hvor moderne økologisk landbrug kombineres med et kulturelt oplevelsescenter i de unikke bygningskulturelle rammer. Som en del af Fremtidens Herregård skal kostalden og den kæmpestore holstenske lade restaureres og indrettes til messe- og konferencefaciliteter.

Projektet skal også skabe mulighed for at afvikle kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv. Faciliteterne bliver de største af deres art i kommunen og vil fremover tilbyde arrangementer med inspiration og læring inden for bl.a. bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.

Projektet er under realisering.

Herreborgsteater på Borreby

På renæssanceherreborgen, Borreby, drømte Joachim Castenschiold om en teaterscene i det funktionstømte ridehus. Visionen var - og er - at skabe en permanent tradition for musik, dans, teater og events på Borreby. Som en del af Fremtidens Herregård står den kolossale bygning i dag færdigindrettet til Borreby Teater - komplet med scene, lys og lyd og 449 tilskuerpladser, og herreborgen er nu på tredje forestilling i de nyindrettede rammer.

Konkret er der tilføjet scene, siddepladser, toiletterne og en café, der fungerer som foyer til forestillingerne og kan rumme 200 stående og 100 siddende gæster. Foyeren kan også lejes ud til andre formål, for eksempel firmaevents.

Projektet blev indviet i 2012.