x

Herregården skal være lokalsamfundets centrum

Pressemeddelelse

24. juni 2014

For få midler kan enkle aktiviteter og arrangementer være med til at genopfinde herregården som lokalområdets kulturelle centrum. Nu modtager idéer til begivenheder på ni herregårde støtte til at blive ført ud i livet. Det sker gennem anden runde af Byd Indenfor – et initiativ under Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård. Det er fortsat muligt at søge om støtte til nye, midlertidige arrangementer gennem initiativet. Næste ansøgningsfrist er 1. september.

test
Når en række danske herregårde i den kommende tid byder indenfor til alt fra musikfestival til markeder og kursus i bygningskultur, sker det for at kaste lys over herregårdens potentiale som lokal dynamo. Mindre, midlertidige arrangementer og aktiviteter kan nemlig skabe åbenhed og opmærksomhed om herregårdenes potentiale som ’driver’ for ny udvikling og livskvalitet i lokalsamfundet.

Det er baggrunden for, at Realdania gennem initiativet Byd Indenfor – under kampagnen Fremtidens Herregård - støtter herregårdenes ejere og deres samarbejdspartnere i at afvikle arrangementer og aktiviteter, der i samarbejde med lokalsamfundet, skaber liv i kulturmiljøer og bygninger.

Netop nu gennemgår Danmarks landdistrikter en historisk omstilling, hvor flere flytter fra landet mod de store byer. Denne præmis kan vi ikke ændre på. Men fordi herregårdene har potentiale som dynamoer for lokalt initiativ og ny sammenhængskraft, kan de skabe værdi både for turister og lokale,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Han uddyber: ”For få midler og med enkle tiltag kan den gode idé gøre en stor forskel for den lokale livskvalitet og for herregårdens tilknytning til de samfund, de indgår i. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan nye aktiviteter og arrangementer for offentligheden kan bidrage til at bringe livet tilbage til herregårdenes bygninger og kulturmiljøer – og dermed til landdistrikterne.”

Opbakning fra lokalsamfundet
De udvalgte projekter spænder vidt: Fra kursus i bygningskultur og håndværk på Hverringe ved Kerteminde til sommercafé for familier og turister på Bustrup Hovedgaard i Spøttrup. Fra klassisk kammermusik på fire fynske herregårde til oldtidsmarked, gøgl og teater på Sonnerupgaard på Sydsjælland. Og fra efterårsmarked på Herregården Odden til julemarked på sydfynske Hvedholm

”De aktiviteter og arrangementer, som vi har valgt at støtte, er vidt forskellige, men har det til fælles, at de bakkes op af lokale borgere og foreninger, og hver på deres måde bidrager til at genskabe herregårdens historiske rolle som lokalområdets kulturelle centrum,” siger Christian Andersen.

De udvalgte aktiviteter og arrangementer støttes hver med mellem cirka 30.000 kr. og 100.000 kr.

Flere muligheder for at søge støtte
Både ejere og deres samarbejdspartnere har to yderligere muligheder for at søge om støtte gennem Byd Indenfor. De næste to ansøgningsfrister udløber 1. september og 3. november.

 • Bustrup Hovedgaard, Spøttrup i Vestjylland
  Aktivitetsspækket, to-uger lang ’Sommerfestival på Bustrup Hovedgaard’ i 2015. Støttes med 50.000 kr.

  Herregården Odden, Hjørring i Nordjylland
  Weekendarrangement med fokus på håndværksmæssige, kulturelle, kreative og sportslige aktiviteter. Fæstebondeforeningen står bag. Støttes med 35.000 kr.

  Hagenskov, Hvidkilde, Krengerup og Sandholt på Fyn
  Historiske foredrag og kammermusik i oprindelige omgivelser. Begivenhederne afholdes i samarbejde med Syddansk Musikfestival, og udgangspunktet er herregårdenes og slægternes historie samt nationale begivenheder. Støttes med 60.000 kr.

  Hverringe, Kerteminde på Fyn
  Gennem afholdelse af en række restaureringsworkshops testes idéen om at videreudvikle herregårdens bygninger til kursus og værksteder med fokus på bygningskultur. Støttes med 50.000 kr.

  Hvedholm, Faaborg på Fyn
  Arrangementet ’Jul på Hvedholm’ åbner herregården for lokalbefolkningen og giver sydfynske erhvervsdrivende mulighed for at udstille deres varer. Støttes med 75.000 kr.

  Sonnerupgaard, Kr. Hvalsø på Midtsjælland
  Med arrangementet ’Frejas æbler’ vil Teater Solaris, Amatørteaterforeningen Teaterhvalen samt sangskriverforeningen Sangskrivere.dk afholde et oldtidsmarked med mad og drikke, gøgl, teater, musik, ringridning og meget andet. Støttes med 95.000 kr.
 • I løbet af 2014 er det muligt løbende at søge støtte gennem Fremtidens Herregård til at realisere mindre aktiviteter på herregårdene. Det kan være markeder, festivaler eller andre mindre tiltag af midlertidig karakter.

  Formålet med initiativet er at vise, hvordan herregårde for få midler kan skabe nyt liv i herregårdens bygninger og kulturmiljøer og gennem enkle tiltag byde lokalsamfundet indenfor.

  Byd Indenfor støtter aktiviteter, der skaber åbenhed og opmærksomhed om herregårdene og baner vejen for, at de kan blive dynamoer og forandringsagenter i deres lokalsamfund. Både ejerne og deres samarbejdspartnere har mulighed for at søge.

   De kommende ansøgningsfrister er:

  • 1. september

  • 3. november

  Efter hver frist vurderer Realdania ansøgningerne med hjælp fra kampagnens sekretariat.