x

Arvesølv og innovation – på vej mod fremtidens herregård

Pressemeddelelse

26. oktober 2009

Hver fjerde driftsbygning på herregårdene bliver ikke brugt. Dermed står 830.000 m2 lader, stalde og værksteder tomme overalt i landet uden at bidrage til lokalsamfundet eller herregårdenes økonomi. Det skal der laves om på. Realdanias kampagne Fremtidens Herregård lancerer nu en stor analyse af de danske herregårdes forhold – en hvidbog. Hvidbogen præsenterer nye perspektiver på udvikling og bevaring, så herregårdenes bygningsarv igen kan blive en aktiv ressource i lokalsamfundene. Lanceringen finder sted den 27. oktober på en konference på Holckenhavn Slot.

test

Hvordan sikrer man, at der skabes innovation på herregårdene uden at arvesølvet – den værdifulde bygningsarv og de sårbare kulturmiljøer – ryger overbord? Dette og mange andre spørgsmål er i fokus, når kampagnen Fremtidens Herregård nu lancerer en hvidbog – en stor undersøgelse af herregårdenes forhold, muligheder og barrierer. Hvidbogen behandler bl.a. herregårdenes rolle i det moderne samfund, driften i dag, herregårdenes markeder og håndteringen af den værdifulde bygningsarv.

"Hvidbogen peger på, at herregårdene står overfor store udfordringer med funktionstømning af de gamle driftsbygninger og en ofte presset økonomi.  Men herregårdene besidder også unikke bygninger og landskaber, de har mulighed for at spille en rolle i udviklingen af landdistrikterne, og de nyder godt af en generel velvilje i befolkningen, som også gerne vil betale for oplevelser på herregårdene. Dermed har herregårdene et godt udgangspunkt for at skabe nye indtægtskilder, " siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Men selvom hvidbogen sætter fokus på herregårdenes forhold og bygningsarv, rækker potentialet langt videre end den enkelte herregårds økonomi, understreger Hans Peter Svendler:

"Hvidbogen og konferencen på Holckenhavn er en del af en større kampagne, som i samarbejde med herregårdsejerne vil udvikle bud på, hvordan de danske herregårde – i nyfortolket form – kan genindtage deres historiske position som dynamoer på landet. I sidste ende betyder mere liv på herregårdene også mere udvikling i landdistrikterne i form af nye arbejdspladser, oplevelsesmuligheder og styrket bosætning."
 
Hvidbogen bliver lanceret den 27. oktober, når herregårdenes parter mødes til konferencen "Arvesølv og Innovation" på Holckenhavn Slot. Her giver kreative, innovative og erfarne eksperter deres bud på, hvordan man kan udvikle nye former for liv, aktiviteter og forretning på herregårdene.

Læs mere på www.fremtidensherregaard.dk, hvor hvidbogen også kan downloades.

FAKTA

Om konferencen Arvesølv og Innovation
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, taler på konferencen Arvesølv og Innovation. Konferencen byder også på oplæg ved direktør Thomas Martinsen, fra Dansk Bygningsarv, som har udarbejdet hvidbogen. Designer Louise Campbell fra Royal Copenhagen taler om sine erfaringer med at forny et skattet nationalt klenodie uden at give køb på arven og traditionerne bag, mens direktør Peter Aalbæk Jensen fra Zentropa vil tale om udviklingen af Filmbyen i Avedøre fra nedslidt forstad til kreativ bydel. Endelig taler direktør Ian Butter fra engelske Rural and Urban Planning Consultancy om genanvendelse af herregårdenes historiske funktionstømte bygninger. Hertil kommer otte workshops med mulighed for at diskutere bl.a. branding, oplevelsesøkonomi og landdistriktsudvikling.

Om Fremtidens Herregård
Realdania iværksatte i foråret 2008 den 5-årige kampagne Fremtidens Herregård, der skal være med til at revitalisere de danske herregårde. Kampagnen skal i samarbejde med herregårdsejere udvikle bud på, hvordan de danske herregårde – i vores tid – kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet. Der er afsat 100 mio. kr. til kampagnen.

Det overordnede formål med initiativet er at skabe liv i herregårdenes gamle bygninger for derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt. Kampagnen Fremtidens Herregård omfatter to idékonkurrencer, hvor alle landets herregårde har mulighed for at deltage. Den første idékonkurrence er afholdt – her er i alt 20 konceptudviklings- og realiseringsprojekter udvalgt med henblik på etablering af et samarbejde mellem ejerne og Realdania. Fremtidens Herregård er udviklet og gennemføres af Realdania. Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen.