x

Landbruget i nyt design

Pressemeddelelse 4. december 2006

Landbrugs-landsbyer? Kvæghoteller? Designede hønsehuse i det danske landskab?

Fremtidens landbrugsbyggeri kan formes på nye og innovative måder. Og der er brug for at tænke nyt, for der bygges stort, ufleksibelt og ikke særligt kønt på landet. I dag findes der ca. en halv mio. avls- og driftsbygninger i Danmark. Men udviklingen går mod, at produktionen koncentreres på færre hænder og på større bedrifter.
 
Fremover skal landmanden leve op til krav om, at produktionen går mere hånd i hånd med hensyn til dyr, mennesker og miljø. Fremtidens byggerier på landet skal kunne huse de mange hensyn og passe ind i landskabet. Men landmanden skal fortsat kunne køre en effektiv produktion. Helhedssyn og nye øjne på byggeriet vil her spille en vigtig rolle.
 
Realdania inviterer nu - sammen med seks udvalgte landmænd - konsortier af arkitekter, tegnestuer, staldbyggefirmaer, entreprenører og leverandører til at sætte deres præg på fremtidens landbrugsbyggeri. Startskuddet går:
 
Torsdag den 7. december 2006, kl. 9:30-16 på Holckenhavn Slot på Fyn.

Her er Realdania vært for en konference, hvor landmænd og stregtegnere mødes for første gang. Gennem en prækvalifikation og idékonkurrence kan konsortierne give deres bud på innovative og kreative løsninger til de seks landmænds konkrete byggerier. Realdania har afsat 60 mio. kr. til hele projektet.

"Vi vil gerne bidrage til at bygge bro mellem landmænd, deres rådgivere og leverandører, arkitekter og landkommuner, så de i fællesskab kan udvikle fremtidens byggeskik på landet. Vi har en historisk chance for at forene fleksible og effektive bedrifter med et større fokus på hensyn til dyr, mennesker og miljø. Kan vi også slå et slag for, at vi på landet får skabt en arkitektur, der er smuk og spændende at se på, og som passer til landskab og kulturværdier, ja så slår vi flere fluer med ét smæk," siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Det er tanken, at idékonkurrencen fører en række virkeliggjorte projekter med sig hos de deltagende landmænd. De nye og fremtidssikre byggerier skal stå færdige hen mod år 2008.