x

Realdania sætter fokus på fremtidens landbrugsbyggeri

Pressemeddelelse 23. februar 2006

Fremtidens landbrugsbyggeri bliver noget helt andet end de gamle firlængede gårde. Alene størrelsen af fremtidens bedrifter stiller helt andre krav til landbrugsbyggeriet, end det der kan opnås gennem de fine gamle byggetraditioner for gårde i Danmark. Realdania ønsker nu at sætte fokus på udviklingen af fremtidens nye normer for godt landbrugsbyggeri og iværksætter i løbet af foråret en omfattende kampagne. Der bliver afsat 60 mio. kr. til formålet.

Landbruget er inde i en forandringsproces af historiske dimensioner, hvor strukturændringer, global konkurrence og nye produktionsformer har radikale konsekvenser for udformningen og placeringen af nye landbrugsbygninger i det åbne land. Langt over halvdelen af de traditionelle landbrugsbygninger er i dag forældede. Radikalt større bedriftsstørrelser, ændrede produktionsformer og konkurrencevilkår bevirker, at tidligere traditioner og normer for landbrugsbyggeri er forældede og ubrugelige.

I dag opføres omkring to mio. m2 nye landbrugsbygninger om året, men meget af det nye landbrugsbyggeri pynter ikke i landskabet og er samtidig for ufleksibelt i forhold til behovet for at kunne omstille sig i takt med, at produktionsvilkårene ændrer sig.

Ændringerne har været i gang i en årrække, og ifølge Dansk Landbrug forventer man, at yderligere 15.000 af de eksisterende landbrug vil være nedlagt inden 2015. Til den tid, vil der kun være omkring 8-10.000 landbrug mod de 25.000, der eksisterer i dag.

Der er derfor brug for at sætte fokus på en nytænkning af landbrugsbyggeriet. Ikke alene i relation til kravene om fleksibilitet, effektivitet og hensynet til miljø og dyrevelfærd, men også til udformningen af den arkitektoniske kvalitet, herunder sammenhængen med de landskabelige og kulturmiljømæssige værdier.

Realdania ønsker at bidrage til, at fremtidens landbrugsbygninger bliver mere effektive og miljørigtige, og at de tænkes ind i en bredere fysisk helhed. Håbet er, at det vil være med til at skabe et bedre image for landbruget og være til glæde for alle brugere og gæster i det åbne land.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger om initiativet: "Vi vil gerne i dialog med landbruget, deres rådgiver og leverandører samt med relevante landkommuner om udformningen af fremtidens landbrugsbyggeri. Alle parter har muligheden for at bidrage til, at landbrugsbyggeriet udvikles med respekt for både erhvervets betingelser og for de landskabelige kvaliteter, som vi alle bør værne om. Den nye strukturreform giver den enkelte kommune et større planlægningsmæssigt ansvar, så tidspunktet er velvalgt til at introducere en bredere helhedstænkning med udgangspunkt i de udfordringer, landbruget står over for."

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 7011 6666