x

Rejsegilde på fremtidens svinestald

Pressemeddelelse 5. december 2008

Den 5. december er der rejsegilde for Palle Joest Andersens svinestald i Sindal ved Hjørring. Og der er god grund til at markere denne dag: Den første af to stalde er rejst og beklædt og stålspærene på stald 2 er oppe i projektet, som også er det første ud af seks eksempler på nye typer af landbrugsbyggerier i Realdanias kampagne, Fremtidens Landbrugsbyggeri.

Palle Joest Andersens nye landbrugsbyggeri indeholder store forbedringer inden for arbejdsvelfærd, dyrevelfærd og miljø i forhold til traditionelle anlæg. Med projektet bygges et nyt og anderledes staldanlæg ved siden af og i sammenhæng med det eksisterende anlæg i den traditionelle Vendsysselgaard. I projektet er også en renovering af den eksisterende løsdriftsstald, der ombygges til poltestald. Ligeledes bygges der mellembygninger, som forbinder de nye stalde med det eksisterende staldanlæg.

Konsortiet bag det nye staldbyggeri (Bygningskontoret NORD, LandboNord og totalentreprenør Arne Andersen Vrå A/S) har udarbejdet et projekt, som byder på nytænkning i forhold til bl.a. præfabrikerede gulvelementer, der på lidt længere sigt vil være med til at nedbringe omkostningerne og vedligeholdelse af byggeriet samt loftkassetter, der muliggør lysbånd. Derudover er anlægget konstrueret sådan, at det i princippet vil være åbent for besøgende døgnets 24 timer, hvor det vil være muligt at få indblik i moderne svineproduktion fra et besøgsrum med gangbro ind i staldanlægget.

Stalden er præget af lette himmelstræbende tagflader, som elegant lander på en base af hvid beton. Tagfladen brydes og åbnes til den store himmel over Vendsyssel af lange gennemgående lysbånd. Anlægget (de høje gavle) vender ind imod det eksisterende byggeri, og bygningen fremstår derfor ikke så stærkt I landskabet. Samtidig er de to nye staldbygninger i udtryk, form, farve og materiale flot tilpasset det eksisterende byggeri, og på den måde bliver Palle Joest Andersens bedrift også et vellykket eksempel på, hvorledes fremtidens landbrugsbyggeri kan forholde sig positivt til det eksisterende - og dermed hvorledes en ældre, traditionel og flot bedrift kan udvides til en moderne svineproduktion, uden at de nye tilbygninger virker som planløst knopskyderi.

Svinestalden forventes klar til at blive taget i brug den 1. april 2009.

Gårdejer Palle Joest Andersen, siger: "Det har været særdeles udbytterigt for landbrugsbyggeriets aktører at skulle nytænke landbrugsbyggeri. Vi er overbeviste om, at vi fremadrettet vil se de bedste ideer genbrugt hos andre landmænd. Jeg er stolt over, hvor flot det nye byggeri ser ud til at blive, men jeg er endnu mere stolt af, at processen og samspillet mellem arkitekter, agronomer og byggerådgivere har givet nogle helt nye idéer til byggeri og indretning af en moderne, effektiv og rationel svineproduktion. Jeg glæder mig rigtigt meget til at fremvise og fortælle om produktionen på bedriften og denne helt nye tilblivelsesproces, der har givet meget ekstra i forhold til traditionelt staldbyggeri."

Erik Rykind-Bjarke, projektleder i Realdania, siger: "Svinestalden er et interessant bud på et moderne svinelandbrug, der med sine store lyse rum giver høj dyrevelfærd og et godt arbejdsmiljø. Byggeriet er et fint eksempel på indpasning af nye bygningstyper i et eksisterende anlæg. At projektet også indeholder besøgsfaciliteter er et fint bud på, hvorledes der kan skabes dialog mellem det moderne landbrug og det omgivende samfund baseret på konkrete oplevelser af en moderne svineproduktion."

Kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri sætter fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, så de både kan være effektive, fleksible og miljørigtige.

Der kan læses mere i vedhæftede faktaark.

Yderligere oplysninger

Gårdejer Palle Joest Andersen, tlf.: 2022 6602.

Projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, tlf.: 3288 5212.