x

Rejsegilde på fremtidens kvægstald

Pressemeddelelse

22. februar 2012

Efter adskillige års forberedelser og tre måneders byggearbejder er der tirsdag den 28. februar rejsegilde for Hans Jakob og Claus Fengers nye kvægstald på Vejlskovgård ved Odder. Projektet er det tredje eksempel på nye landbrugsbyggerier og det første eksempel på en ny kvægstald i Realdanias kampagne Fremtidens Landbrugsbyggeri.

test

Med kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri er det tanken, at nytænkningen i landbrugsbyggeriet skal fremmes, så det både tilgodeser fremtidens krav til produktionen og respekterer de landskabelige og kulturmiljømæssige værdier. Kampagnen sætter fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, så de både kan være effektive, fleksible og miljørigtige.

Byggeriet af den nye kvægstald i Odder vil repræsentere en ny og spændende arkitektur i dansk landbrugsbyggeri. Det vil fremstå åbent og venligt mod omgivelserne og føje sig smukt ind i den omgivende natur med sine store, varierede tagflader.

De to bygherrer, Hans Jakob og Claus Fenger lægger stor vægt på åbenhed i forhold til lokalbefolkningen, som har vist stor interesse for projektet.

"Vi glæder os til at vise det færdige projekt frem for alle interesserede," siger Hans Jakob Fenger. "De planlagte besøgsfaciliteter giver mulighed for at få et godt overblik over hele staldanlægget.”

"Og så vil vi etablere et mælkeudsalg i forbindelse med besøgsfaciliteterne," supplerer Claus Fenger. - "Her vil alle, der kommer forbi, kunne købe nymalket mælk fra ejendommens næsten 500 malkekøer. ”

Den nye store kvægstald omfatter ca. 8.000 m2 staldanlæg med plads til 460 malkekøer med tilhørende gylleanlæg. Staldanlægget vil leve op til de højeste standarder for miljø, dyrevelfærd og arbejdsmiljø, og Claus Fenger ser frem til at få den nye kvægstald som daglig arbejdsplads i de næste 30-35 år. - "Jeg glæder mig helt vildt," siger han.

Fremtidens kvægstald opføres i et samarbejde mellem Realdania og de tog bygherrer Hans Jakob og Claus Fenger.

”Det er imponerende at se, hvordan anlægget på trods af bygningens meget store volumen falder så fint sammen med det omliggende landskab. Og samtidig vil de asymmetriske gavltrekanter komme til at give stalden et markant arkitektonisk udtryk, til forskel fra traditionelt landbrugsbyggeri,” siger Eske Møller, projektleder i Realdania.

Bygherrerne forventer, at det færdige anlæg kan tages i brug i løbet af maj måned 2012.