x

Ny kvægstald med visioner

Pressemeddelelse 10. september 2012

I Østjylland nær Odder er der nu kommet et godt bud på fremtidens landbrugsbyggeri. En nybygget kvægstald i visionære rammer, der både er en gevinst for dyrene, driften og det omkringliggende landskab. 

Når den nye kvægstald indvies på Vejlskovgård den 12. september vil de besøgende kunne opleve en stald med en unik åbenhed. Fra balkonen vil de besøgende se en stald, hvor der er god plads, lys og luft. Landmanden har et fantastisk overblik og direkte kontakt med dyrene fra et centralt punkt i stalden.

- Køerne har allerede kvitteret for de nye omgivelser ved at levere en højere mælkeydelse. Det peger på, at vi både med hensyn til dyrevelfærd og driftsøkonomi har ramt rigtigt med den nye kvægstald, siger Hans Jacob Fenger, der både er landmand og bygherre sammen med Claus Fenger.
Hans Jacob Fenger fortæller, at byggeriet af kvægstalden har tiltrukket stor opmærksomhed. Især lokalt, men også i resten af landet og uden for Danmark grænser. Senest har en svensk landbrugsavis henvendt sig.

Fremtidens landbrug
Realdania har bidraget til byggeriet af kvægstalden, som indgår i deres kampagne ”Fremtidens landbrugsbyggeri”. En kampagne der sigter mod skabe nye normer for godt landbrugsbyggeri, der tager hensyn til helheder, herunder placering i landskabet og arkitektur.

”Realdanias kampagne har til formål at støtte en nytænkning af landbrugsbyggeriet. Den skal tage højde for produktionskravene, dyrevelfærd og arkitektur, og samtidig skal den medtænke de landskabs– og kulturværdier, som findes omkring landbrugene. Kvægstalden i Odder er et flot eksempel på, at helheden er tænk ind i nybyggeriet, og hvordan et ret stort byggeri er placeret smukt i det bakkede østjyske landskab," siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania. 

Bedre aflastning for køerne 
Stalden er på samlet 8800 kvadratmeter. fordelt på to staldlænger, en fodderlade samt en personale- og serviceafdeling. I den nye stald er der blevet ekstra plads til aflastning i forbindelse med at køerne kælver.
Den topmoderne stald har plads til 450 køer, og er forberedt for en udvidelse til 600 køer. Stalden er gennemmekaniseret med robotter til malkning, foderindskub og spalteskrabning. Gødningen separeres og køerne ligger i fiberstrø.

Tid og sted for indvielsen
Onsdag d. 12. september 2012, kl. 11.15
Indvielse af ” Vejlskovgård - Fremtidens Landbrugsbyggeri ”
v. Hans Jakob og Claus Fenger, Favrgaardsvej 265, 8300 Odder

FAKTA

Kvægstalden på Vejlskovgård indgår i Realdania kampagnen: ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”. Kampagnens vision er at sætte fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, så de både kan være effektive, fleksible og miljørigtige produktionsapparater, der tager hensyn til dyrevelfærd og bæredygtighed, samtidig med at de bruger det åbne land både professionelt og rekreativt.

Finansiering
Den samlede støtte fra Realdania til kvægstalden på Vejlskovgård er på 23,5 mio. kr.