x

Det byggede miljø har indflydelse på vores sundhedskultur. Med den stigende urbanisering får udformningen af vores byer og det byggede miljø en større betydning for vores generelle trivsel, sundhed og sundhedskultur.

Derfor har Juul | Frost Arkitekter iværksat udviklingsprojektet 'Fremtidens Urbane Sundhedskultur', der stiller sig på skuldrene af Juul | Frost Arkitekters tidligere udviklingsprojekt ’Cities of well-being’, og tager afsæt i FN’s Verdensmål, med særligt fokus på mål 3: 'Sundhed og trivsel' og mål 11: 'Bæredygtige byer og lokalsamfund'.

Ambition om at fremme sundhed i det byggede miljø

Ambitionen med projektet er at udvikle værktøjer og anbefalinger, så det bliver muligt at arbejde mere effektivt og helhedsorienteret med sundhed og sundhedskultur i det byggede miljø. Her skal boligselskaber, private bygherrer og udviklere involveres for at sikre anvendeligheden af de anbefalinger og værktøjer, som bliver udviklet. På baggrund af den netop startede videns- og caseindsamling skal anbefalingerne på sigt afprøves i en række pilotprojekter.

Pilotprojekter, tænketank og sundhedslabs 

Projektet finder sted i samarbejde med hhv. Holbæk- og Aalborg kommune, hvor projektet skal forankres i pilotprojekter. Parallelt vil en tænketank, med repræsentanter fra bl.a. SDU, KU, DGI, sikre innovationen gennem inddragelsen af tværfaglig viden om fysisk, social og mental sundhed set i et helhedsorienteret perspektiv.

En række åbne sundhedslabs med forskellige temaer, spændende faglige inputs og diskussion skal desuden sikre, at aktører og interessenter kan bidrage med viden og konstruktiv kritik på projektet.

Realdania har støttet udviklingsprojektet, der passer ind under et af Realdanias fem filantropiske mål, nemlig at fremme bæredygtige byer. Ved at udvikle mere bæredygtige byer skaber man mere attraktive rammer for menneskers liv og trivsel i byerne.