x

Med ”Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser” var det målet at skabe nye koncepter for bedre og billigere renovering og sikring af ældre almene boliger fremover.

I projektet blev der udviklet og afprøvet en ny model for etablering og drift af udviklingsnetværk for bygherrer. Den udviklede model blev afprøvet på 20-50 demonstrationsprojekter, der fik støtte fra Landsbyggefonden. Modellen blev også lavet med henblik på at kunne vække interesse for andre sektorer inden for byggeriet.

Målet var, at demonstrationsprojekterne ikke alene blev sat i gang ud fra den enkelte boligforenings egne erfaringer, men ud fra fælles erfaringer og eksisterende viden på området. Netværkene ville på denne baggrund etablere et nyt og spændende udviklingsmiljø blandt de almene boligorganisationer.

Der blev lanceret en hjemmeside, som formidler de opnåede erfaringer: almennet.dk. Denne viden blev desuden videregivet gennem et antal vejledninger og renoveringskoncepter, der omhandler centrale fysiske renoveringer samt væsentlige metoder og værktøjer, som blev anvendt i renoverings- og fornyelsesprocesserne.

Baggrunden for projektet var indførelsen af renoveringsstøtteordningen i 2003. Ordningen betød, at Landsbyggefonden kunne anvende 9 mia. kr. til renovering, ombygning og miljøforbedring af alment byggeri. Projektet skal dermed ses som en overbygning til den støtteordning, der allerede eksisterede.

Yderligere oplysninger

Almennet.dk
Landsbyggefondens hjemmeside