x

Nyt initiativ skal optimere fremtidssikringen af ældre almene boliger

Pressemeddelelse 30. juni 2004

Landsbyggefonden og Fonden Realdania vil sammen udvikle og afprøve en ny model for etablering og drift af udviklingsnetværk i forbindelse med renovering og fornyelse i det almene byggeri. Fonden Realdania støtter projektet med godt 11 mio. kr.

Med indførelsen af renoveringsstøtteordningen i 2003 kan Landsbyggefonden anvende 9 mia. kr. til renovering, ombygning og miljøforbedring af alment byggeri. Tanken med det nye initiativ fra Landsbyggefonden og Fonden Realdania er at optimere renoveringen af ældre alment boligbyggeri og dermed fremtidssikre disse bebyggelser. Projektet skal dermed ses som en overbygning til den eksisterende støtteordning.

 

Målet er, at de demonstrationsprojekter, der gennemføres i forbindelse med Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning, ikke alene igangsættes ud fra den enkelte boligforenings egne erfaringer, men ud fra fælles erfaringer og eksisterende viden på området. Netværkene vil på denne baggrund etablere et nyt og spændende udviklingsmiljø blandt de almene boligorganisationer. På længere sigt forventes initiativet at skabe en bedre og billigere renovering og fornyelse – og dermed fremtidssikring – af ældre almene bebyggelser.

 

Modellen skal udvikles og afprøves i relation til renoverings-støtteordningens første 20-50 demonstrationsprojekter. Herefter er det tanken, at modellen fast indgår i Landsbyggefonden, så udviklingsnetværkerne kan fortsætte i kommende projekter. Modellen vil desuden have generel interesse for andre sektorer indenfor bolig- og byggesektoren.

 

Selve etableringen af bygherre-netværket foregår i et samarbejde mellem boligorganisationer, der har ansøgt Landsbyggefondens om støtte til demonstrationsprojekter samt Landsbyggefonden og Fonden Realdania. Idéen er at etablere og drive et netværk baseret på bistand fra erfarne udviklingskonsulenter.

 

Disse konsulenter vil bl.a. bistå med opsamling af eksisterende viden, udvikle nye metoder og vejledninger samt sikre vidensdelings mellem de mange demonstrationsprojekter. Og endelig skal netværket have en hjemmeside, hvor erfaringerne bliver formidlet til glæde for andre boligforeninger. Udviklingsprogrammet gennemføres over de kommende 3 år.

 

"Visionen er, at dette initiativ skal kvalificere – og dermed optimere – renoveringen og forbedringen af ældre almene boliger”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania, ”På den måde kan vi være med til at sikre en positiv udvikling i fremtiden for ældre alment boligbyggeri".

 

Yderligere oplysninger 
Projektkoordinator Niels Haldor Bertelsen, 51 78 16 02 
Direktør Gert Nielsen, Landsbyggefonden, 33 76 20 50 
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 70 11 66 66