x

AlmenNet skal sikre fremtiden for de almene boliger

Pressemeddelelse

24. oktober 2005

Nyt netværk og fælles hjemmeside styrker innovation og videndeling i den almene boligsektor. Projektet, der har arbejdstitlen ”AlmenNet”, skal udvikle et sæt fælles værktøjer, som boligselskaberne kan bruge til at modernisere den ældre del af den almene boligmasse – og derved gøre dem attraktive på fremtidens boligmarked. Realdania og Landsbyggefonden er gået sammen om dette udviklingsprojekt, der skal styrke innovation og videndeling i de almene boligselskaber.

Landsbyggefonden har i disse år iværksat en intensiv renoverings-indsats over for de 220.000 almene boliger, der er opført før 1959. Typisk solide, murede byggerier med værdifulde kvaliteter af både arkitektonisk og miljømæssig art, men hvor selve boligerne ofte er utidssvarende og nedslidte. Udfordringen er at opdatere og fremtidssikre boligbebyggelserne. Til formålet er der frem til 2008 foreløbig afsat 1,5 mia. kr. årligt af Landsbyggefondens midler, som de almene beboere gennem årene selv har indbetalt til fonden. 

For at udnytte de store investeringer bedst mulig har Landsbyggefonden udvalgt foreløbig 22 demonstrationsprojekter. De skal danne grundlag for at udvikle og afprøve gode løsninger på de problemstillinger, som fremtidssikringen rejser. 

AlmenNet - det fælles laboratorium 
Krumtappen i projektet er en ny netværksdannelse, AlmenNet. Det er projektets fælles laboratorium - et netværk, opbygget af deltagerne i de foreløbig 22 demonstrationsbyggerier i Øst- og Vestdanmark, ildsjæle fra den almene boligsektor og professionelle konsulenter, som skal støtte parterne i at finde fælles svar på de udfordringer, som fremtidssikringen stiller. 

En ny hjemmeside - www.almennet.dk - understøtter den fælles videndeling. Her vil alle landets almene boligselskaber, deres medarbejdere og afdelingsbestyrelser, med tiden kunne finde velprøvede løsninger på typiske udfordringer, når de planlægger en modernisering af deres bebyggelser. 

"Moderniseringen af de ældre bebyggelser stiller nye krav til de almene boligselskaber. Den store udfordring er at få beboerne her til at forstå og støtte en fremsynet moderniseringsproces, som jo også handler om at tiltrække en bredere beboersammensætning", siger Erik Præstegaard fra Fællesadministrationen 3B, der er formand for AlmenNet Øst. 

"Samtidig må boligselskaberne og deres ansatte selv blive mere professionelle. Ikke bare til at håndtere rollen som bygherre, men i høj grad også ved at se sig selv som nogen, der ikke bare skal administrere, men også skal være agenter for forandring", påpeger formanden for AlmenNet Vest, Bjarne Krog-Jensen fra Boligselskabet Fruehøjgaard.

Yderligere oplysninger 
Erik Præstegaard, afdelingsleder, Fællesadministrationen 3B - tlf 7020 7600 
Bjarne Krog-Jensen, direktør, Boligselskabet Fruehøjgaard - tlf 9721 4344 
Lennie Clausen, projektleder, Fonden Realdania - tlf 7011 6666