x

Kan nye mødesteder på kanten af udsatte boligområder – eller områder, som er i risiko for at blive det – koble områderne bedre sammen med resten af byen og dermed styrke sammenhængskraft og social balance? I et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden har vi under overskriften 'Fælles Rum' støttet fire projekter, som mhar fokus på detop det. 'Friheden' i Nykøbing Falster er det første som indvies i sommeren 2024.

12 grønne lunde skal skabe liv og sammenhæng

Med ‘Friheden’ vokser 12 forskellige grønne lunde frem i udkanten af det udsatte boligområde Lindholm. Hvad der før var et 25.000 m2 græsareal, som lå stort set øde hen uden for skolens idrætstimer, bliver nu et grønt mødested som inviterer til ophold, læring  og ikke mindst møder mellem mennesker på kryds og tværs af boligområder. 

De 12 grønne lunde får hver deres tema og aktivitet. En ’frugtlund’, hvor man kan gå på opdagelse efter noget spiseligt fra naturen, en ’musiklund’, hvor opsatte instrumenter kan aktivere sanserne, en ’naturfagslund’, som omkranses af et lille å-system og en bro, en ’håndværk- og designlund’ med høvlebænke, og en ’styrketræningslund’ med træningsredskaber. Centralt i området etableres en grejbank til opbevaring af udstyr til brug under organiseret aktivitet på ‘Friheden’. 

Projektet har taget særlig højde for at skabe gode læringsmiljøer og idrætsfaciliteter for eleverne fra den nærliggende skole. Efter ønske fra naboer og skolen er der også sat ind for at øge trygheden med god belysning og opholdsmuligheder, som inviterer mere til møder på kryds og tværs af bydele end til at grupper forsamles på en måde, som generer eller skaber utryghed. 

Når ’Friheden’ bliver indviet (hvornår?) bliver der stadig plads til udvikling af de lunde, hvis tema og indhold endnu ikke ligger fast – blandt andet med inddragelse af lokale skoleelever, lokale borgere og gennem kunstnerisk praksis og værker med støtte fra Statens Kunstfond.  

Behov for at styrke sammenhængen til resten af byen

'Friheden ligger på kanten af boligområdet Lindholm, som huser 15.500 beboere fordelt på 8 boligblokke opført mellem 1969 og 1976. Lindholm har tidligere været på regeringens såkaldte ’ghettoliste’, men er det ikke længere. I dag regnes Lindholm for et udsat boligområde, og området er stadig er plaget af et dårligt omdømme; eksempelvis er der en del forældre i bydelens parcelhuse, som vælger den lokale skole fra til fordel for privatskoler. 

Samtidig er Lindholm et sted, hvor man kan klare mange ting i hverdagen uden at bevæge sig uden for området – her er blandt andet adgang til den lokale folkeskole samt supermarked, læge, apotek, genbrugsforretning og takeaway. Selvom det umiddelbart er positivt med nærhed til hverdagens mange gøremål betyder det også, at der kan være en tendens til, at beboerne primært bevæger sig lokalt inden for området, og da der samtidig er en lav gennemstrømning af mennesker udefra, kan der opstå en lav grad af social interaktion.

Følgeforskning undersøger mødestedets potentiale

Et forskerhold fra Københavns Universitet har besøgt alle fire 'Fælles Rum' projekter og kommende mødesteder for at undersøge potentialerne for at styrke sammenhængskraften i områderne. Resultatet er fire såkaldte ’baseline-rapporter’, som gennem dokumentanalyse, kvalitative interviews, stedsanalyse, observationsstudier og surveys beskriver perspektiver g potentialer på stederne.