Garderhøjfort

Garderhøjfort indgår i revitaliseringen af hele Københavns Befæstningsværk. Det er det samlede projekts vision, at Københavns Befæstning skal fremstå som en sammenhængende attraktion, der skal give borgere og besøgende unikke oplevelser af kulturarv, landskab og friluftsliv både til lands og til vands.

Projektet har fokus på at skabe sammenhængende oplevelser, der formidler fæstningsanlæggets helhed med sø- og landbefæstning på tværs af kommunegrænser, og det er afgørende, at der skabes synergi og sammenhængskraft i projekterne på tværs af indsatsområderne.

Garderhøjfort ligger ikke langt fra Jægersborg station i Gentofte. Garderhøjfort er det største fort i Københavns Landbefæstning. På trods af sin imponerende størrelse er fortet godt skjult. Hele anlægget er nemlig gravet ned i en bakke.

 Men ikke kun den imponerende størrelse adskiller Garderhøjfort fra resten af befæstningen. Fortet havde en ganske usædvanlig begyndelse, fordi politikerne ikke kunne enes om en finansiering af fortet og af Københavns Befæstning. Derfor tog en gruppe borgere selv affære. Almindelige danske borgere indsamlede den svimlende sum af 1,5 millioner kroner til fædrelandets forsvar – i en tid hvor en øl kostede 5 øre – og fortet blev en realitet. Garderhøjfortet blev udrustet med kraftige kanoner i pansertårne, mindre kanoner og maskingeværer i forsvindingstårne. Det er et af de allerbedst restaurerede forter, og selvom man ikke interesserer sig for krig, krudt og kugler giver fortet et fantastisk indtryk af en spændende tid i dansk historie og politik.

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Partnerskabet mellem Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen står bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

Kort

Garderhøjfortet, Garderhøjfort 2

2820 Gentofte

{{ title }}

{{ description }}