x

Nyt liv i gamle gårde

Pressemeddelelse 1. november 2016

Nyd middagen ved et gammelt grisetrug, hold ferie i en tidligere kostald eller lav kunsthåndværk hvor mejetærskeren stod. Tre af flere eksempler hvor der er skabt nyt liv i gamle landbrugsbygninger. Ejere af landbrugsejendomme kan nu hente viden og inspiration til at bruge ejendommene på nye måder på hjemmesiden ’Genanvend gården’.

Rundt om i Danmark står mange bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder.

 

Men flere af disse bygninger har muligheder for at blive rammen om en positiv udvikling for den enkelte gård og for området, hvis bygningerne restaureres, og der tænkes i nye forretningsmodeller.

 

Det viser erfaringerne fra Realdanias kampagne i 2002 ”Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer” som høstede i alt 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde.

Realdania satte på den baggrund - i samarbejde med Videncentret for Landbrug og Dansk Bygningsarv - gang i initiativet 'Genanvend Gården'. Formålet var at tilbyde ejere af landbrugsejendomme inspiration, viden og gode råd til at komme i gang med at genanvende gården.

 

Nye vejledninger

Nu kan ejere af landbrugsejendomme gøre brug af den viden, som er blevet skabt i løbet af initiativet, med en opdateret udgave af hjemmesiden ’Genanvend gården’ (www.genanvendgaarden.dk).

 

 

Hjemmesiden indeholder blandt andet to nye digitale vejledninger ”Kend din gård” og ”Kom i gang med at genanvende gården”.

 

Den første vejledning skal hjælpe ejeren af landbrugsejendommen med at sikre ejendommens værdi ved, at en eventuel renovering af gården sker med respekt for bygningsarven. De bevaringsværdige gårde har ofte store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som bør bevares, når bygningerne skal bruges i nye sammenhænge, og samtidig kan det sikre ejendommens værdi.

”Det betaler sig at passe godt på sit bevaringsværdige hus eller sin bevaringsværdige landbrugsejendom. De er kun ikke smukke at se på og fortæller om vores historie. Fra undersøgelser ved vi også, at rigtigt bevarede bygninger er med til at løfte prisniveauet i et område, ” siger Eske Møller, projektleder i Realdania.

 

Den anden vejledning giver inspiration og anbefalinger til, hvordan en god ide udvikles, og hvordan den kan blive til virkelighed. Som inspiration er der omtale af otte succesfulde forandringer. Fire af dem er beskrevet nærmere ved reportager fra stederne.

 

”Den gode ide er fundamentet for et godt projekt. Derfor er det vigtigt at bruge tid på ideudvikle, prioritere og forberede sine ideer. Det skaber de bedste forudsætninger for et vellykket projekt, ” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

 

Genanvend gården er udviklet i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, SEGES og BARK Rådgivning.

 

”Mange ejere af bevaringsværdige landbrugsbygninger står med en stor arkitektonisk og kulturhistorisk ressource, men også en stor opgave i forhold til at bevare, finde nye muligheder og endelig få dem bragt i spil. Gribes det rigtigt an, kan det dog understøtte og skabe rammerne om både fortidens og fremtidens kulturarv, ” siger Trine Eide, planchef, SEGES.

 

Læs meget mere på www.genanvendgaarden.dk

 

Læs også reportager fra to omdannelser af gamle gårde til nye formål i Bolius magasinet Bedre Hjem - www.bolius.dk/magasinet-bedre-hjem